Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 36

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 36.

36.
Geheel nieuw is „De Nieuwe Aanleg” niet, van het oude is een stuk afgehaald en daarna dit er tegen aan gebouwd.
Van het oude deel is het dak nog zichtbaar.
Bij slager Sluijs is de boel dichtgespijkerd, door de komst van slager Kroeb is die zaak opgeheven.
De nieuwe slagerij is na 1916 naar achteren geplaatst, op latere ansichten zien we dat dan de voorgevel is gewijzigd.
Tussen café en doorrijstal ligt een pad dat voert naar een kleine nederzetting, die zien we later.
Het huis naast de oude slagerij werd in tweeën bewoond, links door de weduwe C. Sluijs (Marijtje Kistemaker) die had om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien, in die kleine ruimte, ook nog een kruideniershandeltje.
In het andere deel woonden Gert Smit Pzn. en Aagje Pik, dat men in die tijd (ook wel noodzakelijk) inschikkelijk was, blijkt uit het feit dat schoonmoeder Grietje Zwier bij hun inwoonde.
Vervolgens een zeer bijzonder bouwwerk, het is een stolp met twee huisjes uit één stuk. Dan de nieuwe bakkerij en als laatste (nog net te zien) het huis van Jan Sluijs (Jan Stoel).
Bij de handwagen staat Kees Mantel, schoonvader van P. Groot (Piet Stijfsel), de slagersknecht is Paul Verra.
In de deuropening, met naast haar een onbekende, de vrouw van Dirk Smit.
De gedachte dat er van de bakkerij ooit een ansicht zou zijn gemaakt was reeds terzijde geschoven.
Wie schetst onze verbazing toen bleek dat er wel een was... en wat voor een!
We geven u die straks.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk