Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 42

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 42.

42.
Deze opname is vrijwel gelijk aan de voorgaande, plaatsing geschiedt vanwege het bericht op de achterkant.
Het is geschreven, in een miserabele periode, door Trijntje Kooiman, echtgenote van Jaap Groot (oom Paul), gericht aan haar broer en zus.
Haar kennis van de nederlandse taal lag op een zeer laag niveau, zij schrijft letterlijk: „Andijk Geliefde broeder en zuster en kindere wat zulle togh op zien als mina met haar man bij u komt geliefde zus ik dagt een anziegt van ons huis dat voorste is ons uw hadt liefer een brief denk ik u zijt wel uit oog maar niet uit hart dat kan u geloofe wij praatte veel over uw lieden hoe het gaat met uw zijt gij wat goedt en uw huisgezin ik ben zelf veel aan dockter veel last van zuisse altijd in mijn hooftd dat ik kan sleght schrijfen maar ik denkt vaak om uw lieden daar bij hebben wij druk melkvente en winkeje dat moette wij alles bewerke ik kan niet tegen den koudt die winter is naar nu ben ik waar aan het voor uit lopen ik moet veel meer volgen de heere maakt het altijdt dat wij ons dagelijks brood hebben al gaat het met een zugt en sten zus wat hebben wij wat beleefdt het laatste half jaar ziemon zijn vrouw tijdt van een week 6 kindere jongste 3 jaar overleden.”
De toestand van Trijntjes hoofd is mede debet aan deze vorm van berichtgeving, uit de laatste regels zou men kunnen opmaken dat er zes kinderen zijn overleden, onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet het geval is.
Het betreft hier het op 6 december 1914 aan TBC overlijden van Grietje Sluijs, oud 37 jaar, dochter van fietsemaker Jan Sluijs, gehuwd met Simon Groot Jbzn. (ziemon) en moeder van 6 kinderen, waarvan de jongste 3 Jaar.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk