Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 49

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 49.

49.
De winkel van Jan Zee met rechts er van magazijn annex klompenafdeling.
Het zicht daarop wordt grotendeels aan het oog onttrokken door de boet van Jan Mos, van zijn huisje is nog net een stuk waterbord te zien.
Het transport van goederen geschiedde deels per schuit, vóór de winkel is de los/laadplaats zichtbaar.
In gezelschap van haar Urker dienstbode poseert vrouw Zee bij haar winkel.
Meester Teekens heeft zijn leerlingen naar buiten gestuurd, tegen deze lesonderbreking zullen ze wel geen bezwaar hebben gemaakt.
Naast de uitbouw (toiletruimte met lozing op de gracht) was de ingang naar de achter gelegen lokalen, links woonde meester met zijn gezin.
In tegenstelling tot de “Middenschool” (openbare) was deze bestemd voor kinderen van christelijke huize.
De school voldeed op den duur niet meer aan gestelde eisen, nabij de Middenweg bouwde men een nieuwe al ging dat met enige strubbelingen gepaard.
Deze, “Gereformeerde” school genaamd, is inmiddeIs alweer afgebroken.
De oude school werd gekocht door Meindert Zee Jnzn., die gebruikte een deel als opslagruimte, de rest werd ingericht als boterfabriekje.
Derde eigenaar werd G. Scholtens (huidige “Scholtens bouwbedrijf”) pas na de oorlog nam die het in gebruik, tussentijds was er nog een aantal jaren kleuterschool in gevestigd.
Door brand bij Laurens Reinsma (na Jan Zee de nieuwe eigenaar) werd het dak ter hoogte van de schoolingang ernstig beschadigd, in gewijzigde vorm vond herstel plaats.
Heden ten dage is dat nog steeds te zien, het wordt nu bewoond door de fam. (F) Kooiman, Dijkweg 193.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk