Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 58

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 58.

58.
Over het water turend eindigt onze blik op het huis van bouwer Jaap Sluijs Jzn.
Het slootje gaat in de richting van Schuurman's boerderij (nog net zichtbaar tussen de bomen) en verdwijnt met een lichte kromming.
De dijkgracht ligt hier nog vóór de kerk, na 1916 vinden we die aan de achterkant.
Voor demping slootje langs de kerk zorgde o.a. Dirk van Heezen, dit geschiedde met allerhande onschadelijke afval en duurde jaren.
Toen het kerkgebouw fabrieksbestemming kreeg, werd aan de zijkant een grote deur aangebracht maar weer verwijderd toen het winkelbestemming kreeg.
Geheel rechts nog een klein deel van Corn. Groot zijn woning, er achter woont vader Klaas, bijgenaamd „IJzeren Klaas”.
50 kilo onder elke arm daar lachte hij om, ook wat betreft zijn leeftijd, hij werd bijna 100 jaar.
Later woonde Jaap Groot er, nu fam. v.d. Wiel.
Het houten huis van Cornelis is later gesloopt, op dezelfde plaats liet hij een nieuwe bouwen maar nu van steen.
De meisjes staan keurig achter het hek, de jongens, en zo zijn jongens nu eenmaal, dachten daar anders over, ze zijn over het hek heen geklommen en staan manmoedig aan de andere kant.
In de deuropening is de vrouw van Klaas nog net zichtbaar.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk