Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 79

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 79.

79.
1925, de dijk is verhoogd, van af hier missen we nu alle middenstanders hun plaats is ingenomen door de nieuwe weg.
Bij Jacob Broer zijn de visnetten evenals 50% van zijn woning verdwenen.
Vermoedelijk is het nog vrij nieuwe voorstuk naar Klein Gouw verhuisd.
Het resterende deel staat er hedentendage nog, bewoners fam. Ouwerkerk.
Verder nog enige interessante ontdekkingen, het zwart geteerd huisje, het doet meer denken aan een schuurtje, hebben we nu goed in beeld gekregen.
Krap neergezet tegen het arbeidershuis van Klaas Tensen, een nauwe doorgang, de ingang achter, en zwart van kleur, armoediger kon het bijna niet.
Van binnen, in fel kontrast met buiten, geheel geschilderd met rode meekrap verf.
Blijkbaar voelde men zich er toch beschut, het kende vele bewoners, na de fam. Pennekamp en Tiet kwamen er Willem Kistemaker en Gerrit Prikkel.
„De verschoppeling” is weer terug, Otto Valk kan weer tevreden zijn, verdreven van de eerste rang naar de slootkant is hij nu weer getuige van wat er langs 's heren wegen voorbij gaat.
Het paadje langs zijn huis gaat via de brug naar de smederij en woning van Jan van Heezen, afkomstig van Friesland.
Later vinden we er naamgenoot Minne, in de vergrote schuur hield die zich bezig met de fabrikage van spitmachines.
Na het gereedkomen van de nieuwe gereformeerde kerk aan de Middenweg, kocht hij de oude om daar het bedrijf voort te zetten.
De eveneens van Friesland afkomstige en later naar de Middenweg verhuizende Sjoerd Hoekstra startte na het vertrek van Van Heezen hier met zijn rijwielhandel.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk