Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 80

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 80.

80.
Waar de naam Andijk staat heeft het-huis van Jan. Bakker (Sam) gestaan, de plaats van de doorrijstal kunnen we nu zelf vaststellen.
De paadjes lagen oorspronkelijk aan weerszijden van café „De Nieuwe Aanleg”, ze voeren ons naar de eveneens in zicht gekomen nederzetting. Voor hun borreltje konden de bewoners van dit ontsloten gebied nu naar de nieuwe „Meiboom” enkele tientallen meters oostopwaarts. Van het groepje huizen is het meest rechtse, met mooie erker, nog vrij nieuw. De naar Wijdenes vertrokken Klaas Dijkman woonde er, daarna Heertje Mantel Klaaszn.
Het witte is min of meer een doorgangshuis het kende vele bewoners o.a. Jan Veenstra en Neeltje Sluis, en Lolke Dijkstra.
Tussen de twee paden het wat naar achteren gelegen huis van Piet Groot Nannezn., later Neeltje Tinkelenberg, weduwe van Willem Kooiman.
Via het linkerpad belanden we bij bouwer Arie Brouwer, deze had blijkbaar geen spiritualiën nodig om lollig te worden koffie was voldoende de bijnaam was „koffie lol”.
Ook Jaap Groot (van slagerij) en Duw Kieft hebben hier gewoond, naast het huis is de bollenschuur.
Er achter is half woning, half schuur, gebouwd voor Pietertje Vriend (wed. van Willem Groen, we zagen haar op bladz. 31, de vrouw met hul. Geheel achteraan zetelde Pieter Prins luisterend naar de mooie bijnaam „Jeruzalem”.
De dame met het tijdschrift in haar handen is geen Andijkse, haar naam hebben we kunnen achterhalen, vrouwtje Hardenberg, ze heeft figuurlijk een grote sprong gemaakt, van Glanerbrug naar Andijk en was daar huishoudster bij P. Leijen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk