Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 81

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 81.

81.
Bij Nanne Groot Wzn. (het derde perceel) ligt de scheidingslijn van het oude naar het nieuwe stukje Andijk.
Dankzij de gunstige ligging (zie bladz. 37) kon zijn royaal woongenot blijven staan.
Het nieuwe gedeelte strekt zich uit tot aan de zaak van Jan Zee, geheel achteraan zichtbaar. Tussen nieuwbouw en dijk ligt nu een brede kale vlakte, niets wijst erop dat er tientallen woningen hebben gestaan.
De nieuwe woningen liggen nu ver van de dijk, vermoedelijk heeft men niet willen wachten op de sloop van de laatste oude woning.
Daar waar het woord Andijk staat, heeft „De Nieuwe Aanleg” gestaan.
In de naar achteren geplaatste slagerswinkel hanteerde eerst Jan Theobald Kroeb het slagersmes, daarna Jaap Groot.
Bij nadere beschouwing blijkt dat de voorgevel is gewijzigd, die is er niet mooier op geworden, integendeel, de mooie gemetselde bogen boven de kozijnen met daar tussenin tegelwerk is evenals de fraaie bovenkant vervangen door eenvoudig metselwerk.
De oude slagerij van Sluijs zagen we reeds dichtgetimmerd, dat deze hier niet meer staat, zal niemand verbazen. Daardoor hebben we nu zicht op het huis van Willem Asma, later Piet Vriend Janzn. Beide zochten de ruimte, het werd... U raad het al Canada!!!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk