Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 86

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 86.

86.
We naderen voor de tweede keer de Middenweg en hebben nu beter zicht op de bouwwerken die op blz. 54 matig waren te zien.
Rechts de stolp van Jacob Tensen en Afie Mantel, ook komen we daar de namen van middenstander in ruste Piet Bootsman en schoonzuster Antje Tensen tegen.
Een van de vele latere bewoners was Gerrit v.d. Heide, direkteur van het scheepvaartkundig museum en adviseur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
Het aanzien van de stolp is, vanwege de vele malen dat ze is gewijzigd, en bovendien later ook nog wit geschilderd, er niet mooier op geworden. Bij buurman Cornelis Gutter ontdekken we een z.g. „Malle Jan”, bestaande uit een zware as met twee hoge wielen, zware balken en boomstammen werden hangend in een zware strop aan de as bevestigd en zo vervoerd.
Ook de zandslijpsteen om de houtbeitels scherp te houden staat buiten.
Het zwarte schuurtje er naast dient voor opslag van balken en planken.
Daar weer naast nog een houten gebouwtje, daar verdiende Jaap Butterman zijn brood met het repareren van schoeisel, later had zijn broer Cornelis er een drukkerijtje voor reclamewerk „NOBEL” genaamd.
Dat heeft maar kort bestaan, tegen concurrent Evert Gorter die reclame in krantvorm bracht, was hij niet opgewassen.
Achter het huis van Cornelis (Kees) twee daken, het grootste is „De Plat” (genaamd vanwege de platte dakpannen) van Cornelis Schuurman Wzn., het andere van bouwer Jaap Tinkelenberg, later Jaap Schenk.
Als laatste krijgt u de plaats waar het houten huis van Cornelis Groot heeft gestaan, daar staat nu het nieuwe.
Als we goed kijken merken we dat het nog niet helemaal gereed is, er hangen nog geen gordijnen en het glas in het midden/bovenkozijn moet nog geplaatst worden.
Vanwege dat het nieuwe aanzienlijk hoger is geworden dan het oude was, is de woning van vader Klaas van hier af niet meer te zien.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk