Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 110

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 110.

110.
1920, achterkant café/woonhuis van Arie Vlaar, gereed voor transport over water.
Een niet te onderschatten karwei, alvorens het in twee delen te kunnen zagen diende eerst het metselwerk steen voor steen te worden afgebroken en de pannen afgenomen.
Daarna kon het houten karkas inclusief het schoorsteenkanaal naar de schuit(en) worden verrold.
Nadat beide achterstukken waren afgevoerd konden de voorstukken, die te dicht tegen de dijk aanstonden, naar de vrijgekomen plaatsen worden verrold, nu ging het slechts om enkele meters en dat was voor Willem Schuurman en zijn mannen een „zacht eitje”.
Een bekende klank kreeg het (van de dijk af gezien) rechtse deel, dat werd later „De Vitaminebron” van Jan Remeinse, in het andere deel kwam de fam. (Cor) Heemsbergen.
De verplaatste delen zijn vertransporteerd naar de Middenweg, te vinden onder de nummers 49 en 51.
Opmerkelijk is dat ze daar, ten opzichte van de oude situatie, contra zijn geplaatst. Aangekomen op de nieuwe plaats werd, in omgekeerde volgorde het werk herhaald, huis en inboedel kwam te rusten op de reeds klaar gemaakte fundering.
Op de foto zien we, op de hoek van het huis Piet Kistemaker, in de deuropening de leider van de operatie Willem Schuurman.
Tussen het werkvolk een indringer, die valt op vanwege het &bsquo;gnappe’ pak en stropdas, dat is de latere middenstander Jac. Bootsman.
Voor de dames die vanuit het bovenraam de gebeurtenissen belangstellend volgen is het een bijzondere dag, volgens ooggetuigen hebben zij tijdens het transport over water de woning niet verlaten en de reis zonder problemen volbracht. Vanwege de werkzaamheden moest het kleinste bouwwerk, de plé (tijdelijk) van de slootkant worden verwijderd en staat nu op het droge. Vermoedelijk dient het schot op de grond er achter om stank en ongelukken tegen te gaan. Een bezoek aan dit, ook wel sch.t huis genaamd was niet altijd aangenaam en eiste ook wel voorbereiding.
Joeg de felle oostenwind over de velden en de temperatuur ver beneden het nulpunt dan diende men zich daar op te kleden, binnen was het net zo koud als buiten.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk