Kistemaker

Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Colofon

COLOFON

Kopijrecht: J.J. v.d. Gulik, Hoorn (1992)

Foto's beschikbaar gesteld door:
P. de Vries, Andijk
J. Groot, Andijk
D. Uitterdijk, Andijk
T .v. Zanten-Rusting, Andijk
P. Bloemendaal Jbzn., Andijk
S. Weverink, Andijk

Geraadpleegde bronnen:
Div. nummers “De Andijker”
R. Prins, “Het vijf-en-zeventig-jarig bestaan der Geref. kerk van Andijk

Met dank voor informatie aan o.a.:
J. Meijlis, Andijk
P. Kistemaker (Liornehuis), Hoorn
K. Nierop, Andijk
Jac.Mantel, Oosterdijk Enkhuizen
D. Uitterdijk, Andijk
P. de Vries, Andijk
S. Nijdam, Andijk
Mevr. D. Bootsman, † Andijk
Mevr. A. Bloemendaal, Andijk
A. Dekker-Kooi, Andijk
T. v. Zanten-Rusting, Andijk
A. Droog-Bakker, Andijk
B. Goudsblom-Dekkers, Andijk
J. Bultsma-Stolp, Andijk

Pentekeningen:
Giel v.d. Zel, Hoorn

Dit boek is een eigen beheer-uitgave.
Nabestellingen uitsluitend via auteur: J.J. v.d. Gulik, Adr. Boomstraat 12, 1624 CE Hoorn. (Uitverkocht.)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk