Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 16

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 16.

16.
1925. boven de winkeldeur lezen we : “P.S. Visser, brood-beschuit-koek- en banketbakker.” De hele familie, enige personeelsleden en het (bestel)Fordje G52602 zijn op de gevoelige plaat vastgelegd.
Van links naar rechts zijn dat: Piet Visser, P. Vlaar (later naar Canada), Jan Bakker, Sjoerd Visser, Hansina Visser, M. Visser-Medenblik en dienstbode Mevr. Monsma.
Piet Visser, afkomstig uit Friesland, heeft de zaak overgenomen van Piet Koster.
Die vertrok naar Enkhuizen en zette daar, samen met echtgenote Dieuwertje Jaring, het beroep voort, later werd hij reiziger voor gistfabriek “Delft”.
Omstreeks 1900 was het Marinus Dekkers, die bevolking voorzag van (hoofzakelijk) brood. Koek en andere lekkernij was alleen op hoogtijdagen aan de orde.
Tot aan de vuurtoren bezorgde hij per kettekar, westopwaarts ging dat met de hondekar.
Na een beroerte was hij niet meer in staat het werk voort te zetten, zoon Jacob nam toen het roer over.
Ten gevolge daarvan heeft die zijn eigen bakkerij aan de Blokdijk (Venhuizen) verkocht aan Teunes Bakker.
Lang heeft Jacob hier niet achter de oven gestaan, na enige jaren verkocht hij de zaak aan knecht Piet Koster, en verhuisde naar het Hornpad.
Links de barbierswinkel van Sjoerd Hoekstra (voormalige eerste pastorie), vanwege onbewoonbaar verklaring in 1969 gesloopt. Sjoerd, schoonzoon van P. Visser is naar Haarlem vertrokken. Laatste bewoners waren de fam. (Wim) Boonstra, eerder Dijkstra.
In 1912 vinden we hier D. Schuurman Czn. en Vokeltje, daarna tot de komst van Sjoerd, Klaas Vriend Nannezn.
Op 13 februari 1939 was de lucht boven de bakkerij rood gekleurd en hingen er donkere wolken, de rode haan kraaide viktorie.
Op dezelfde plaats verrees een nieuw pand met de naam “VEA” (Visser en Andijk). Dagelijks wordt hier nog volop geproduceerd, verkoop geschiedt echter in het nieuwe winkelcentrum “Beldershof”.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk