Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 17

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 17.

17.
1914. Het kleine Palingpad, hier nog smal, met als laatste huis dat van Jan Krijger. Tweede eigenaar werd Willem Mos, daarna de Drente afkomstige Geert Krikke en nu Wilem Boonstra afkomstig uit de voormalige 1e pastorie.
De echtgenote van Jan, Grietje Randwijk, had grote angst voor onweer. Dan kroop ze in een kast en wachtte af, veronderstellend dat haar daar niets kon overkomen.
Vervolgens vier van de zes (werk-verkoopobjekt) gelijke huisjes gezet door Abraham Visser en knecht v. Wijngaarden.
In het achterste, nu bewoond door fam. (Hessel) de Greeuw, woonde lantaaropsteker Arie Doef (lanteren Arie) en Aaf Sas Keesdtr. resp. Simon Groot en Anne Meun en Krelis Brouwer en Dieuwertje Keesman (afkomstig van huis blz. 3).
In het volgende (eigendom van Jan Burger) woonden Hendrik Tensen en Maartje Tinkelenberg. Voor ƒ 1900,- kochten Klaas Nierop Klzn. (later weth. en locoburgm.) en de van Terschelling afkomstige Neeltje Lieuwen het van Jan.
Neeltje werkte bij winkelier Jan Zee, en woonde tot haar huwelijk bij haar ouders aan het grote Palingpad.
Hendrik en Maartje verhuisden toen naar het volgende huis, eveneens eigendom van Jan Burger. Het vierde, waar de echtgenote en dochter van Piet Dekkers Mzn. (Jantje Bosstad en Betje, gehuwd met Jan Broer) in de deuropening staan, is later voor Egbert Krikke geheel verbouwd. Hij kocht het van zijn grootmoeder Hiltje Doef gehuwd met Jan Koen. Zij waren de laatste bewoners, daarna werd het onbewoonbaar verklaard. Het is vrijwel geheel gesloopt en daarna met uitbreiding aan weerszijden herbouwd.
Op het pad bij het vijfde huisje (alleen een puntje) staan Hein Smit en Betje Tol. Daar woonden later Dirk Nijdam resp. zijn vader. Dit is het enige aan deze kant dat later is gesloopt, het zesde, waar nu de fam. (Cor-Jaap) Bloemendaal woont, ontbreekt geheel op deze ansicht.
Daar huisden eerder onder andere Wiebe Jansma en Trijntje Stolp, vader Albert en Jan Broer en Trijntje Sluys.
Inmiddels is het pad verbreed en verlengd. Daar kunnen we een kijkje nemen bij het moderne tuindersbedrijf van de fam. (Jacco) Mantel.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk