Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 35

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 35.

35.
1924. De nieuwe in 1921 geopende zaak van Dirk Uitterdijk, met ernaast de open ruimte waar later Frans Horjus kwam te wonen.
Voor de somma van ƒ 20.000,- bouwde Simon Scheer dit moderne bouwwerk.
Vóór 1940 was het een ketenzaak van “De Spar” waarin ook zoon Hein aktief was.
Als aan de Middenweg bij Jacob Kragt de zaken verkeerd gaan en hij failliet raakt, verkast hij weer naar zijn oude winkeltje.
Nieuwe eigenaar wordt Klaas Horjus. Op zijn beurt verkocht die het, in 1938, weer aan Dirk Uitterdijk, daar gaan de zaken goed.
Het wordt zijn tweede zaak waar zoon Hein de scepter zwaait.
Na enige tijd werd er stuivertje gewisseld. Hein verhuisde naar de dijkweg en Dirk, met medenemen van het drogisterijpakket, naar de Middenweg.
Niet alleen voor een geurtje of asperine, maar ook als de oogjes niet zo goed meer waren, kon men bij Dirk terecht. Hij was gediplomeerd opticiën.
Opvolger aan de Middenweg werd zijn zoon Jaap, vanuit het bejaardenhuis volgt Dirk dan alleen nog maar het verloop.
Als het nieuwe winkelcentrum er is, trekt óók Jaap daarheen, maar blijft wonen in de oude winkel.
Na enige tijd verkoopt hij de zaak aan Bakhuizen.
In 1973 verkoopt Hein het pand aan de dijk en vestigt zich, onder de naam 4=6 gezinsmarkt (Voor ƒ 4,- gespaard, ƒ 6,- terug), óók in het nieuwe winkelcentrum.
Een en ander geschiedde in BV vorm met als vennoten Sjoerd en Piet Visser, Hein en Dirk jr. Na enige tijd werd deze vorm van samenwerking opgeheven en waren ze weer zelfstandig.
In februari 1988 nam Oudhuis de zaak van Hein over, het was maar kort.
Na reeds een jaar gaf hij er de brui aan en werd de deur gesloten.
Zo eindigde het levenswerk van Dirk, die het zelf niet meer heeft meegemaakt. In 1971 is hij overleden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk