Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 39

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 39.

39.
1910. Na te zijn doorgewandeld in oostelijke richting hebben we ons, ter hoogte van het Kerkhofpad, omgedraaid.
Van hieruit weer direkt de in het oog springende, dominerende bedrijven van Boeder en Bakker. Ook de varkensschuur, zojuist genoemd, zien we nog net.
In het houten huisje, met de twee raampjes boven, heeft broodbakker Marines Dekkers zijn laatste jaren gesleten.
Daarna werd het een onderkomen voor petroleumventer Simon Groot (keut). Op zijn handkar kon men lezen “De Automaat”.
Het huis staat er nog steeds maar is grondig onder handen genomen.
Het heeft nu een dakkapel, grote ramen, stenen muren, en wordt bewoond door de fam. (Piet) Hemke Jzn. Nu Dijkweg 52.
Ernaast zien we een laag en een hoog dak.
Het eerste is van de schuur behorende bij het huis van Marines, het tweede is van het winkeltje van Gerbert Blom.
Door de sloop van de schuur kregen de latere bewoners Godvliet, en nu J.V. Geffen beter uitzicht op de weg.
Even iets over het grote aantal kruideniers en neringdoenden.
Algemeen is men van oordeel dat er vroeger veel concurentie moet zijn geweest.
Navraag hieromtrent bij, de thans 97 jarige, Klaas Nierop leverde het tegendeel op, er was geen concurentie. Ieder had zijn eigen klantenkring en daar veranderde nauwelijks iets aan. Wel waren er veel prijsverschillen, maar dat had met de kwaliteit van het produkt te maken. Men kon bijvoorbeeld rijst kopen in de prijsklasse van 11, 12 of 13 cent per pond.
De grootte van het gezin en het inkomen gaf de doorslag.
Terug naar de ansicht.
Om vanaf dit punt nu een vergelijkbare opname te maken zou riskant zijn.
De bocht ligt er nog steeds en ter hoogte van het schuitehok van Dijkman ligt de asfaltweg en raast nu het verkeer.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk