Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 67.

67.
1919. Vanaf de dijk een mooie opname gemaakt door Piet Visser.
Een grote schare kinderen op weg van of naar school hebben, net als de jongen met hoepel, “pas op de plaats gemaakt”.
De dame die de kinderwagen richting Visser heeft gedraaid, verwacht zo een beter resultaat. Achteraf zal het haar wat tegenvallen, het ventje is nauwelijks te herkennen.
De dijkgracht, die na het huisje van Piet Tensen weer aan de kant van de dijk lag, is dichtgespoten met zand.
Nu geen vervoer meer met schuiten, maar kipkarren die de klei uit de put van Brouwer halen. Rechts het nog geheel nieuwe huis van schoolmeester Cornelissen. Het is gezet voor Piet Brouwer, schoonzoon van “oude krukje”, Klaas Kruk Reindertzn. afkomstig uit het buurtschap Oosterdijk. Aan de andere kant het (zoveelste) kruidenierswinkeltje van Gerben Blom en Antje Mantel, daarna Dieuwertje Visser, weduwe van Willem Kooiman.
Beide panden zouden kort na 1919 worden gesloopt i.v.m. de nieuw te graven dijkgracht. Geheel op de achtergrond de boerderijen in het veld met links achteraan het nieuwe “spultje” van Dirk Molen.
Om te voorkomen dat het zoute water, dat met zand werd aangevoerd, in de omliggende sloten zou stromen is het slootje ter hoogte van de kerk afgedamd.
In de buurt waar het huis van Cornelissen heeft gestaan, is daarna, waarschijnlijk van afbraak afkomstig, een schuur en huisje voor tuinder Jan Buisman en Dieuwertje Broer neergezet.
Het wordt thans bewoond door Henk Pronk en Willy Gutter.
Achter het winkeltje voert een pad naar een nieuw dubbel huis dat zaadhandelaar Pieter Pik, eveneens afkomstig uit het buurtschap, liet bouwen.
Hij deelde het met Jan Hemke en Pietje Enzlin, resp. zijn dochter IJtje en (ex kastelijn van café “De Meiboom”) Jan Singer.
Latere eigenaar werd, tot aan zijn vertrek op 27 juli 1955 naar Capelle a/d Yssel, Klaas Roozendaal. Daarna kwam het in handen van Jb. v. Dalfsen die eerder huurder was.
Het geheel vinden we nu onder Kerkepad N° 1 en 2, met als eigenaren J. Bos en J. v. Dalfsen Jbzn.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk