Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 90

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 90.

90.
1926. Min of meer tegenover de boerderij van Cornelis Bakker staat het melkfabriekje “De goede verwachting”, eigendom van grondlegger Auke van Zanten.
Auke nog thuis wonend op de er links van gelegen kleine stolp van vader Anne opperde het idee om de zelf geproduceerde melk te gaan verwerken en te verkopen.
Vanuit deze schuur startte hij zijn aktiviteiten, en met sukses, want al spoedig werd per paard en wagen ook bij boeren uit de omgeving de melk opgehaald.
In de deuropening de voor deze gelegenheid demonstratief geplaatste karnmachine.
Rechts zien we de aandrijfschijf voor de elektromotor, en boven het dakschuin de porseleinen isolatoren. Ook het Veld was inmiddels aangesloten op het bovengrondse net.
Op de driewieler waarop we lezen: A.V. Zanten Anzn., Andijk-Oost, zien we knechtje Gerrit van Zwol.
Als elf jarige knaap, nauwelijks de lagere school doorlopend, kwam hij bij Auke in dienst. Blijkbaar kon dat in die tijd.
Ruim 40 Jaar is hij zijn baas trouw gebleven en was toen nog maar net de vijftig gepasseerd. Dat leverde hem een onderscheiding op. Op 26 april 1967 werd in het gemeentehuis door burgemeester Knor hem de bronzen eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau opgespeld.
Het uitventen van melk, karnemelk, boter en gortebrij geschiedde met drie bakfietsen.
En om de huismoeders te laten weten dat ze in aantocht waren, maakten ze gebruik van de koperen toeter hangend aan de melkbus op de bakfiets.
Links Anne, gehuwd met de van Hoogkarpsel afkomstige Annet Naastepad, min of meer de rechterhand van Auke.
Bij de houten kuipen Auke, naast hem broer Sinneke.
De schuur is later overgeplaatst naar de Knokkel, alwaar het bedrijf (uitgebreid) is voortgezet. Hoe het is geworden zien we op de volgende pagina maar dan zitten we in een vliegtuig.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk