Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 93

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 93.

93.
1925. Alsof het er altijd heeft gestaan. Die indruk krijgen we wanneer we rechts het huis van Klaas Doef en Marijt Baas zien.
De werkelijkheid is dat we aankijken tegen het huis waar eens meester Cornelissen “meester Keessie” in gewoond heeft. Zelf heeft het kleine gebocheltje mannetje er hier niet meer in gewoond. Hij was niet sterk en toen al overleden. Het is van het Kerkepad naar hier verrold. Ook de spitse torentjes zijn meegegaan.
Het volgende is ook van de dijk afkomstig, doch niet bekend waar het heeft gestaan.
Daar woonden Luit Buisman en Martha Blom Christdtr., later N. Hoogendijk, J. Droog en nu Kl. v. Bergen.
In het derde (twee gezinnen onder één dak) woonden weesvader Tjade (van Kathoek) en Geertje Groot, aan de andere kant Cornelis en Trijntje (broer en zus van Geertje ).
Tussen de woningen van Piet en Tjade staan een vijftal gemeentewoningen z.g. “duiventillen” min of meer gebouwd vanwege het toen nijpende woningprobleem, voor een aantal bewoners van de dijk die hun onderkomen dienden te verlaten. Sommige langs de dijk staande kotjes waren niet geschikt om te worden verplaatst, terwijl ook trouwlustigen zich meldden om onderdak.
In 1973 zijn ze allen gesloopt om plaats te maken voor vier landhuizen.
Op de achtergrond het silhouet van de nieuwe “Oosterschool”. Deze, waarvan de eerste steen op 8 september 1920 door burgemeester Piet Groot Janszn. werd gelegd, diende ter vervanging van de oude school van meester Drijver. In 1978, acht en vijftig jaar later dus, werd in het solide bouwwerk voor het laatst onderwijs gegeven. Toen werd de deur gesloten en kwam het “te koop” te staan.
De nieuwe eigenaar, een inwoner uit Enkhuizen, kocht het en voerde daar zo'n vijf jaar handel in roerende goederen.
Geen verfraaing voor de omgeving het werd zoiets als: “een blind paard kan er geen kwaad doen”. Maar de huidige eigenaar van het traktorloonbedrijf annex machineverhuur, Klaas Koster heeft het weer opgeknapt. Het is nu weer het aanzien waard.
De naam “Oosterschool” is echter legende geworden. De nieuwe, staande aan de Flamingolaan en op 26-11-78 officieel geopend, heet “De Springplank”, een naam gekozen uit een prijsvraag.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk