Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 100

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 100.

100.
1928. Het laatste stukje Knokkel met aanhet eind de boerderij van Piet Kooiman, daar begint de Horn.
Naast het postkantoor het nog in de originele staat verkerende winkeltje van Femmetje Doef. Zij behoorde tot de categorie weduwen die op deze wijze “het hoofd boven water wisten te houden”, nadat haar man Arie Koen zoals zovelen, in 1918, slachtoffer was geworden van de beruchte “Spaanse griep”.
Zij woonden toen in de in drieën bewoonde stolp aan de dijk zie (bladz. 37 deel 1). Daar is Fem, na het overlijden van Arie (zonder winkelruimte) begonnen met haar noodzakelijke handel.
Van daaruit is ze hier in een van de dijk afkomstig huisje beland.
Een deel ervan heeft ze laten verbouwen tot winkeltje, met aan weerszijden van de deur een etalage.
Het werd een goed lopend zaakje, de mensen dachten aan haar wanneer ze om boodschappen kwamen. Men kocht niet altijd het goedkoopste merkartikel.
Voor bezorgwerk had ze steun van haar kinderen. Dat ging per fiets, de mand voorop. Lag er sneeuw, dan werd de slee geladen en ging de hond ervoor.
Toen het pand (noodzakelijker wijze) moest worden verkocht, verhuisde ze naar een van de “duivetillen” en zette van daaruit haar handel voort, tot het niet meer noodzakelijk was.
In 1933 huwde ze opnieuw. Nu met tuinder Gert de Vries (weduwnaar van Bets Zwier).
Later woonden ze op de hoek Hornpad/Dijkweg zie (bladz. 37) en in het winkeltje Gerrit Sluis en Afie Koster.
Terug naar de ansicht.
Naast Fem woonde schilder Nico Nooij. Ook hij was van de dijk verdreven. Als opvolger van Kees Kramer kwamen we zijn naam (in deel 1) al eerder tegen.
In het laatste (ook van de dijk??) woonde bouwer/fouragehandelaar Piet Blom. Die had al een auto en leverde zo kippevoer, haver, veekoeken enz. aan plaatselijke veehouders en in de omgeving.
Tussen de weg en de sloot de grond die oorspronkelijk bestemd was voor de aanleg van de trambaan. De opkomst en uitbreiding van het autobusverkeer heeft dit plan echter doorkruist.
Het werden uiteindelijk huizen die er kwamen, waardoor dit uitzicht nu is verdwenen.
Zou de sloot verlegd zijn, of is het optisch bedrog? Het lijkt zo smal!!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk