Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 107

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 107.

107.
1925. Voor wie hier niet is opgegroeid of heeft gewoond een moeilijk herkenbaar punt.
Er is inmiddels zoveel veranderd. De heg is er niet meer, de weg is verbreed en van de twee bochten bijna niets meer te merken.
We bevinden ons ter hoogte van zaadteeltbedrijf van Gerrit Ruiter.
Grondlegger daarvan was Pieter Vriend Nannezn. gehuwd met Neeltje Sluys, later met Neeltje Zwier (wed. van Hermanus Ruiter) wonende aan de dijk zie (bladz. 53 deel 1).
Daar is hij omstreeks 1888 begonnen.
Van daaruit zijn omstreeks 1920 de aktiviteiten overgebracht naar hier, in een schuur achter de achterste woning. We zien nog een klein stukje van de schuur.
Het huis ervoor hoort erbij, samen is het omstreeks 1921 gebouwd voor Gerrit Ruiter en Alida Lieuwen.
Tot 1921 luidde de naam van het bedrijf “Zaadbedrijf P. Vriend en Zn.”.
Aan deze (stief)zoon deed hij het toen over en werd de naam gewijzigd in “Ruiters Zaden”. Nu “Holland Selekt”.
In 1948 zijn de aktiviteiten in de schuur beëindigd en werd het nieuwe bedrijfspand aan de overkant in gebruik genomen.
Herinnert u zich nog de namen Jan Speets en Afie Dijkman die met de gehele familie in het kotje aan de dijk woonden? zie (bladz. 109 deel 1). Nu die zijn er op verbeterd. Weliswaar in een woning gemaakt van afbraak, maar het mag er zijn.
Het is de tweede woning waarvan later het bovenstuk is verhoogd en gewijzigd. Daar woont nu de fam. (Fok) Schenk.
De voorste woning is nieuw gebouwd voor ex-zeemanskapitein Jan Lieuwen en Trijntje Zwart eerder wonend aan het grote Palingpad.
Omdat reeds een aantal van hun kinderen in Andijk werkten en het, soms lange, verblijf op zee op den duur tegenstond, heeft ook het echtpaar een enkele reis Andijk genomen.
Voor zijn werk hoefde ex-zeeman niet ver van huis, dat vond hij bij zijn schoonzoon Gerrit en zoon Frans, die een huis verder woonde.
Tot 1965 hebben hun ongehuwde dochters Ma en Trijntje hier gewoond, daarna Gerrit Ruiter Gzn. en Diny van Dam. Nu fam. (K.) Volten, kleinzoon van sigarenmaker Sam.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk