Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 110

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 110.

110.
“Wat is er mooier voor een aannemer dan een klus die hij vanuit z'n woning kan bekijken”. Dat voordeel viel Lukas Buter ten deel toen hij opdracht kreeg om voor Klaas Schuurman en Trijntje Veenstra (van Friesl.) het huis, rechts. te bouwen.
Tot in de beginjaren veertig hebben ze daar gewoond.
Toen werd het de nieuwe stek voor het gedupeerde gezin Bloemendaal. Door de brand op 28 maart 1941 aan het grote Palingpad waren ze dakloos geworden, maar troffen het weer toen dit te koop kwam.
Als laatste heeft hier hun dochter Aafje gewoond, zij was het die dankzij haar goede geheugen nog veel van de Kathoek wist te vertellen.
Toen ze hier kwamen te wonen was kennis maken met de naaste buren Klaas Nierop en Neeltje Lieuwen niet nodig. Het waren hun oude buurtjes van het kleine Palingpad.
Hun huis, dat binnen het gezichtsveld van Lukas door aannemer H.J. de Vries werd gebouwd, dateert van 1926.
We schuiven even op naar de twee ernaast gelegen woningen.
Oorspronkelijk was dat één pand en wel het café van Jan Singer, dat we in deel 1 op bladz. 21 reeds zagen.
Het werden de onderkomens voor Dirk Schuurman en Vokeltje Vriend (nu fam. (M.) Schenk) en P. Zwagerman en Antje Groot, later Klaas Vriend en Marie Bood (nu fam. (F.) Mantel). Links het mooie monument dat herinnert aan de bezettingstijd 1940-45.
Jammer dat dit is verdwenen, voor velen onbegrijpelijk.
Er achter is in de periode 1953/54 de huishoudschool gebouwd.
De reeds geplande (latere) uitbreiding leed schipbreuk. Steeds meer meisjes kozen, na de lagere school, voor een andere vervolgopleiding zoals MULO, VGLO etc.
Door de steeds meer teruglopende belangstelling werd de school opgeheven en verkocht aan “Scholtens bouwbedrijf”.
Met de nodige uitbreiding en aanpassing hebben die het daarna veranderd in een kantorencomplex.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk