Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 115

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 115.

115.
1928. Nu een kijkje in westelijke richting, met links wederom het kantoor/woonhuis van W.J.A. de Kat. Even een globaal overzicht omtrent het ontstaan en verloop van beide instellingen. Het was meester Arie Warnaar, die voorstelde een commissie te benoemen ter oprichting plaatselijke brandassurantie. Op 26-4-1895 werd dat realiteit en was “De Onderlinge Brandverzekering Maatschappij De Hoop” een feit. De bakermat was zijn ambtswoning zie (bladz. 26 deel 1) alwaar Arie als secretaris-penningmeester eerst enkele uren per week zitting hield. Toen in 1915 het nieuwe kantoor voor de Boerenleenbank (iets ten oosten van zijn school) gereed kwam, werden vandaar uit de aktiviteiten voortgezet. Tot 1920, toen diende ook dit nog nieuwe gebouw te wijken voor de dijkverzwaring. Na tijdelijk in de autobusgarage te zijn ondergebracht, werd in 1921 dit gebouw in gebruik genomen, doch was meester Warnaar al naar Alkmaar vertrokken en opgevolgd door W.J.A. de Kat, die in 1941 is overleden. Opvolger werd de reeds tien jaar in dienst zijnde kassier G. Boogaard die op latere leeftijd dominee werd. In datzelfde jaar kreeg “De Hoop” een eigen onderkomen in de voormalige woning van de weduwe P. Bakker, gelegen naast café “'t Centrum”, met als beheerder C. Minnes, later Kl. Prikkel en J. Koster. Acht jaar later volgde de bank dit voorbeeld en betrokken ze het nieuwe kantoor dat in 1970 de bestemming “hotel-café-restaurant” “Het wapen van Andijk” kreeg. Het inmiddels vierde kantoor staat nu aan de Middenweg. Het kantoor hier op de foto werd aangekocht door “Coop. Tuinbouwver. Akkerbouw” en bewoond door direkteur H.M. van Egdom. Tot 1963. Het bleef een gebouw met status, want de nieuwe eigenaar L. Logger is architekt/bouwkundige. Wanneer we heden aan de Middenweg vóór het kantoor van “UNIVÉ” staan, ontwaren we daar het logo van “De Hoop”. Het hangt er slechts als herinnering. Als zelfstandige maatschappij bestaat het niet meer. Per 1-1-89 is het opgegaan in de “Onderlinge West-Friesland” in Hoogkarspel, waarvan twee jaar later de naam werd gewijzigd in “UNIVÉ West-Friesland”. Terug naar de foto: Naast het kantoor zien we het van de dijk afkomstige huisje van aardappelvaarder Jan Sluijs (Pruike Sluijs van bladz. 39 deel 1). Daar woont nu U.A. de Bruin. Deze van Polen afkomstige (Stettin, huidige Szcceun) vakman kocht het in 1958 van Jan en vestigde daar onder de naam “Prometheus” een ijzergieterij. Eerder hield hij zich daar al mee bezig, maar toen in een schuur achter de zaak van buurman Rienk Brandsma. Naast Brandsma zien we nog de woningen van Simon Vriend en burgemeester P. Groot Jnzn.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk