Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 120

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 120.

120.
Met deze opname zijn we aan het einde gekomen van onze wandeling van Hoekweg tot Hoekweg. De eerste opname daarvan was vóór de brug, de laatste er over.
De gehele weg is te overzien met aan het einde café “'t Centrum”.
Rechts de bakkerij van Cor van Otterloo en Gre Bouhuis. Cor bakte eerder zijn broden aan de Bakkershoek zie (blz. 25 deel 1).
Deze bouwklus werd uitgevoerd door de timmerlieden Jac. Bouhuis en Toon Kerkenaar. Vanwege gezondheidsklachten kon Jac. op den duur dit beroep niet meer uitoefenen en ging, na herstel, zo nu en dan zijn zwager Cor wat helpen.
Dat ging beter, want in 1930 kon hij de zaak overnemen en werd zelfstandig bakker.
Zo ging dat in die tijd, waarin het ambtelijk apparaat zuinig met papier omging.
In 1962 nam zoon Rijk de zaak over en heeft daar nog zeven jaar de buurt van het “broodnodige” kunnen voorzien. Tot 1987 heeft de fam. (waar nu een lelijke blauwe dakkapel het huis ontsiert) daar nog gewoond.
Het huis ernaast is van Gert Jan de Vos. Daarnaast woonden Teunes Mos, later Nanne Abraham Prins (van Honk), die naar Canada vertrok. Het vierde (waarvan inmiddels de voorgevel is vernieuwd) behoort toe aan Cor Smit, later Hilverda, nu R. Meester.
Het vijfde met “gebroken kap” is van Toon Kerkenaar nu fam. (Sjaak v. Diepen). We zagen dat reeds eerder op bladz. 91 en 92 van deel 1. Ernaast, amper zichtbaar, is het oude winkeltje van Evert de Vries. Dat stond eerst ook aan de dijk, dicht bij dat van Toon.
Ook dat hebben Jac. en Toon hier weer opgebouwd, en werd tot aan de verhuizing naar de bakkerij door Jac. bewoond. Nu fam. (A.S.) de Vries.
Het zevende is al zoveel malen verkocht, we noemen het maar een “doorgangshuis”, niemand woont daar lang. Het staat nu, in 1992, weer te koop.
Dan meer naar Klein Gouw toe staat nog enige bebouwing. Vanwege het ontbreken van foto's/ansichten van dat deel noemen we wat namen etc.
Dat zijn Maarten Dekker en Ant Kool, Piet v.d. Leek en Grietje Koen (eerder gehuwd met Piet Kwast, zie blz. 39 deel 1), Cor Smit en Ma Mantel, dan vijf “duiventillen” en de school (nu gemeentewerken). Daar voorbij nog Simon Dijkman en Teetje v. Zwol, Klaas Groenewoud en Neeltje Vries, en Hendrik de Vos en Jantje Brouwer. Het laatste huis kunt u zien in het boekje “Andijk-West in oude ansichten” op blz. 21.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk