Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 3

Voorwoord

Ja, het moest er toch van komen, en al heeft het dan wel lang geduurd, deel 3 (het laatste) is er. Hiermee is aan de wens van de Westoppers tegemoet gekomen ook van dat deel van Andijk een groot formaat boek te doen verschijnen.
Bij nader inzien blijkt het de moeite waard geweest deze inspanning te verrichten. Er is meer voor het nageslacht vastgelegd dan aanvankelijk was verwacht.

Dit laatste deel betekent nu niet dat we een compleet beeld van Andijk hebben. Er is veel gefotografeerd, maar niet alles. Dat merken we aan de Stormweg, het voorste gedeelte van Klein Gouw, de Molenweg, Munnekay en in het bijzonder Driehuizen. Zou daar ooit een fotograaf zijn geweest? De inhoud van dit boek wijkt af van de voorgaande delen. Het is vanwege tekort fotomateriaal van West aangevuld met wat van Oost en daar tussen in.
Ook enkele pagina's met twee op één blad, een plattegrond-tekening, enkele silhouetten en een aantal nieuwe opnamen waren nodig het tekort te compenseren.

Zo nu en dan zult u de tekst “het kleine boekje” tegenkomen. Dat verwijst naar “Andijk-West in oude ansichten” dat velen in hun bezit hebben.
Al met al mogen we tevreden zijn. Van welk dorp in West-Friesland zijn er zo'n 500 ansichtkaarten en foto's in boekvorm verschenen ? Andijk mag zich scharen in de rij van grote steden, waarvan velen dat aantal niet hebben gehaald.

Uit Bussem kwam nog het bericht dat aannemer Klaas de Geus v.d. Heuvel in 1995 op 103-jarige leeftijd is overleden.
Na de voltooiing dijkwerken, waaraan hij goud heeft verdiend, richtte hij in Hilversum een club voor sportvliegers op, zorgde voor de aanleg etc. van het vliegveldje en was organisator daarvan. Tot aan z'n zeventigste jaar vloog hij zelf, daarna liet hij zich naar alle werelddelen vliegen door de KLM.
Autorijden, ook een geliefde sport, hield hij vol tot aan z'n vijf en tachtigste jaar. Het werd hem toen (1977) te druk op Neerland's wegen. De man heeft de kans gehad te genieten van het leven.

En wanneer u dit boek (en dat geldt ook voor de beide anderen) in uw handen hebt en ervan geniet moge het dan óók een weet zijn dat dit een kwaliteitsprodukt is van onze zuiderburen, de Belgen. Boeken welke bestemd zijn voor een lang leven dienen als zodanig te worden gemaakt. Dat kunnen ze, zwaar papier en harde kaft, dat oogt en voelt.
Dat dit boek met de donkere dagen in het verschiet, u bij het knapperend houtvuur of droge CV verwarming tot genoegen mag zijn, is de wens van de samensteller. Het ga u allen goed.

Hoorn Juni 1996

Oud Andijk in Beeld, deel 3

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk