Kistemaker

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 4.

4.
1960. De eerste ansichtkaart in het eerste deel van “Oud Andijk in beeld” toont de situatie omstreeks 1930. De laatste in deel twee 1925.
Nu in het derde deel een beeld van vóór de verkaveling waarmee in de jaren zeventig werd gestart. Alvorens in westelijke richting af te reizen eerst nog enige informatie omtrent dit gedeelte. Het oude huis van Klaas Burger zagen we reeds eerder, wisten dat het was verplaatst, maar niet dat het midden op de huidige weg heeft gestaan.
Klaas kocht het van Reinder Aris Kooiman, die later gemeentearchitekt zou worden. Na de verplaatsing kon met de aanleg van de Hoekweg worden begonnen.
Reinder bouwde toen het woon-winkelpandje ernaast dat nu wordt bewoond door de fam. (Klaas) Tensen.
Het voormalige winkeltje is nu een garage, na jarenlang (tijdelijk) dienst te hebben gedaan als bescheiden woonruimte voor diversen Andijkers. Na het vertrek van Aris werd J. Uylenhoet de nieuwe eigenaar.
Nu zien we ook het “gladpannehuis” zo genoemd omdat wanneer de zon scheen de verglaasde (geglazuurd) dakpannen schitterden.
De stolp, thans eigendom van de fam. (P.J.) Baas en (P.) v. Marle was van Jacob Mantel. Een deel bewoonde hij zelf, het andere verhuurde hij aan o.a. de fam. (Jacob) Groot (Pier) resp. (Piet) Groot, bijgen. “Spek”. Dat was in 1929. Eerder woonde hier ene Klaas Dekker. (1916) Op het voorerf staat (vermoedelijk) koolzaad en komen de boontjes op.
Het houten staketsel ter hoogte van de smalle betonbrug heeft met electriciteit te maken. Daar stond ook het groen geschilderde transformatorhuisje. Vandaar uit werd stroom geleverd via bovengrondse geleidingen. Op de dwarsbalken, goed te zien, waren de porseleinen isolatoren bevestigd.
Rest nog te vermelden dat de nieuwe bungalow waarin thans Piet Burger woont, in 1972 de oude stek van vader Klaas heeft verdrongen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk