Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 5

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 5.

5.
1914. Met op de achtergrond nog net één van de huisjes welke we zien op bladz. 5-6-7 van het eerste deel, kijken we wederom naar een mooi stukje Andijk.
Het hoge dak achteraan, is van het gladpannehuis, links daarvan zien we nog net het dak van Reinder Kooimans huis, dat later werd verplaatst.
In het huis met “gebroken” kap links, woonden ten tijde van deze opname Teunes Mos en Neeltje Rol. Dit staat nu aan de Hoekweg 7 alwaar het thans wordt bewoond door de fam. (Jan) Muizer. De top van de boerderij ter rechterzijde is van Gerrit Prins en Wijntje Vriend. Tot 1927 woonden zoon Jan en Cornelia Groot in het achterste gedeelte. Zij vertrokken toen naar de boerderij achter Pieter Faust. Ten tijde dat Cor Mines het huurde is het tijdens de strenge winter van 1963 ten gevolge van kortsluiting 's nachts verbrand.
Dankzij het geblaf van de hond werd de brand ontdekt.
Nadat de restanten waren verwijderd, bouwde bouwbedrijf Scholten het huidige pand en woont er weer een Prins, Jan Prins en Tine Wynia.
In het midden zien we een schuur. Daarachter staat (nog net zichtbaar) het lange huis van Nanne Prins en Kaatje Mantel. Dat is later gesloopt. Op ongeveer dezelfde plaats liet Nanne een nieuw groot huis bouwen.
Naar verluid staat dit gedeeltelijk op een, links van het oude huis gelegen, rietschoot.
Gelet op de afmetingen aannemelijk.
Het lange huis achter het witte (ABRI) is jaren lang dubbel bewoond geweest. De regenbak stond op de scheiding. leder kon aan z'n eigen kant de aker laten zakken en door een brede spleet in schot de krant doorgeven.
Links woonden Dirk Visser en Betje Singer resp. Fok Zee en Ebeltje Prins en de fam. (Jetse) v.d. Sluis en (Cor) Mines.
Ter rechterzijde Piet Krijger, Cor Groen en Alie Griffioen en zoon Cor gehuwd met Trijntje (Tiny) Prins.
De brug op de voorgrond voert naar het eigendom van Simon Groot.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk