Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 15

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 15.

15.
Periode 1960/70.
Gezicht op het voormalige boerenerf van Kees Brander met rechts het arbeidershuisje. Oorspronkelijk was het van hout maar later steen en gepleisterd.
In tegenstelling tot de grond welke Kees aan Jan Singer verkocht, ging het huisje over naar Bertus v.d. Oord.
Daarna werd Jan de Vos eigenaar en als laatste (zoals op de ansicht) Teun Minnes resp. z'n weduwe. Het voornemen van de nieuwe eigenaar het te moderniseren/vergroten waarbij de voormuur zou blijven staan liep op niets uit. Toen deze dreigde om te vallen is alles met de grond gelijk gemaakt, gevolgd door nieuwbouw. Thans staat op deze plek het nieuwe huis van de fam. (M.R.) v.d. Braber. Waar de auto op het erf staat zien we het dubbel woonhuis, dat aannemer Simon Scheer in 1923 voor de som van ƒ 17.000,- in opdracht van Jan Singer neerzette.
We herinneren ons Jan nog als kastelein-geldbezorger uit deel 1, pagina 21.
Blijkbaar was de financiële schadeloosstelling vanwege het gedwongen vertrek uit de Bakkershoek zodanig gunstig dat hij dit kon laten bouwen.
Zijn (in 1945 overleden) schoonmoeder Aafje Dijkman verhuisde mee, zij kreeg haar stek aan de oostkant, Jan en Aagje de andere kant. Tweede eigenaar werd een “jordanees” uit Amsterdam luisterend naar de naam Fafiani.
Een beleggingsobjekt?, hij verhuurde het aan Jan Maljaars en Dina Bouhuis en Geert Loman. In 1959 weer nieuwe gezichten, Klaas Rusting en de Zaanse Jeanette v.d. Stadt.
Twee-en zeventig jaar na de bouw ervan staat het vakmanschap van Simon nog ongeschonden op z'n voetstuk en ademt het binnen nog de sfeer van toen.
In de verte de Hoekweg. De zwart-witte blokjes welke we daar zien, zijn de (inmiddels allemaal verdwenen) bekende, na 1916 gebouwde kleine goedkope huisjes, de z.g.-“duiventillen”.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk