Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 19

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 19.

19.
Ook wij gaan even een kijkje nemen, achter de dijk, maar dan in 1930. Er is dan al e.e.a. geschied.
De tijdelijke behuizing van direktie Zuiderzeewerken, aannemers en werklieden welke ten zuiden van de moderne boerderij heeft gestaan is weggehaald. Zeer waarschijnlijk is dat verhuisd naar Medemblik, dicht bij de molen, vanwege inpoldering Wieringermeer.
Enkele mannen zijn nog bezig met het ordenen van basaltblokken en er is een looppad met ontwateringsgeul gemaakt.
Op de achtergrond ontwaren we (met vergrootglas) eenruiters beladen met hooi of stro en koeien. Bewijs dat de polder in gebruik is om vast te stellen wat het resultaat zal zijn van onderzoek inzake ontzilting, ontwatering, bemesting landbouw en veeteelt.
Dit alles was belangrijk vanwege de toekomstige droogmaking Wieringermeer.
Van te voren uitgevoerde grondboringen hadden uitgewezen dat de grondmonsters in de polder overeenkomstig waren met die van de Wieringermeer.
Een volledig onderzoeksresultaat leverde de polder niet op. Daarvoor was de 40 ha grootte niet voldoende.
In de drooggevallen Wieringermeer en Noord-oostpolder zijn de onderzoeken voortgezet.
De proefpolder is in één jaar tijds gerealiseerd. In 1924 zaten de heren rond de tafel om de plannen te bespreken. In 1925 het voorbereidend werk.
De start was in augustus 1926 en het jaar daarop in dezelfde maand was de 1800 meter keileemdam afgewerkt met basaltblokken. Totale kosten ƒ 700.000.
Tot 1977 is de polder agrarisch gebied geweest, met als laatste veehouder Theo Sijm. Dan is het Heineke uit Loosdrecht die inspeelt op de behoefte aan recreatiemogelijkheden en begint met de bouw van vakantiehuisjes.
Echter na drie jaar verschijnt Jarino, uit Drente ten tonele en neemt de aktiviteiten over. Een groot gedeelte van de polder is inmiddels volgebouwd, plannen voor uitbreiding liggen in 't verschiet.
De huisjes zijn in de loop der jaren particulier bezit geworden en worden collectief via vrijetijdsorganisatie “Creatief” verhuurd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk