Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 25

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 25.

25.
Wat we geheel rechts op deze ansicht zien is de schuur/stal van Cor Groot.
Samen met het woonhuis (dat er voor staat maar niet te zien is) zijn ze, na 1916 achteruit gezet het kwam op een lijn te staan met de stolpen.
Daarna kon de nieuwe dijkgracht worden gegraven welke net zoals hier weer aan de voorzijde zou komen.
De derde stolp in 1942 eigendom van Nanne Prins (eerder van Jacob Groot Pzn. en Trijntje Tensen) herbergde in dat jaar evacuées uit Den Helder.
Het was een stiefkindje wat onderhoud betrof, er werd nauwelijks iets aan gedaan, hetgeen waarschijnlijk wel mede in verband zal hebben gestaan met geringe huuropbrengst. In dat zelfde jaar woedde er in April een uitzonderlijke zware storm. Toen die was geluwd konden daarna de evacués vertrekken, de stolp was onbewoonbaar geworden.
Van de restanten echter maakte aannemer Botman uit Wervershoof weer een woonhuis, in 1944 was het gereed. Tot 1956 heeft het gezin Gerrit Prins-Aafje Zee er met hun zes kinderen in gewoond, maar niet zo comfortabel. Het was vanwege de eensteensmuurtjes vochtig, in het oude hout zat houtworm en door het toenemend aantal kinderen werd het te klein.
Het werd dan ook gesloopt, waarna aannemer Geert Scholten er een, naar de eisen des tijds, mooi woonhuis neerzette, dat nog steeds door het echtpaar wordt bewoond.
De witte stolp dateert van 1860 en is gebouwd in opdracht van Pieter Groot Jczn. (1820-1902) veehouder-landman.
Naar verluid is het hout daarvan afkomstig van een gesloopte boerderij uit Enkhuizen en de stenen van een oud VOC pakhuis eveneens uit de haringstad.
Vervolgens komen na Pieter, Jan Groot-Marijtje Tensen, resp. Dirk Groot Czn. en Trijntje Groot in beeld. Dirk staat ook nog vermeld als gewezen herbergier van café “De Krimper”.
Ook deze stolp werd bouwvallig, maar in de periode 1960-1990 heeft Karel Roorda het weer een knap aanzien gegeven en van binnen flink verbouwd.
Hij verkocht het aan de huidige eigenaar H. Blank, piloot van professie.
Als gevolg van verlaging grondwaterpeil (verkaveling) verzakte de stolp enigzins en traden er scheuren op in het metselwerk.
Dank zij een eigen grondwaterbeheerssysteem houdt men het nu zelf op peil en kunnen de gewenste aanpassingen resp. voorzieningen worden uitgevoerd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk