Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 34

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 34.

34.
Dertig jaar later. Zou Jos Pé uit Arnhem hebben geweten wat z'n voorgangers van hier af hebben gezien? Dat komen we niet meer aan de weet. Hij zal waarschijnlijk geïnspireerd zijn geweest door de koeien van Klaas Groot en de landelijke rust die daar toen heerste.
De rechte weg voert naar de proefpolder , toen nog agrarisch gebied.
Het kleine huisje, links, zou wel eens een overblijfsel kunnen zijn van wat er allemaal gestaan heeft. Daar woonde later de (fam.) Bouke Singer (stam Wouter) en ene Bellis.
Het werd gesloopt, nadat het nieuwe gemaal, in 1974 gereed was gekomen. Een nieuwe woning, voor de machinist, kwam er voor in de plaats. Het witte huis waar nu de fam. (Cor) Koedooder woont was oorspronkelijk een werkkeet, overblijfsel van de dijkwerkzaamheden. Het zou na afloop van het werk tijdelijk als woning gebruikt gaan worden.
Maar er was gebrek aan woningen, tijdelijk veranderde in definitief.
Het werd ommuurd tot een volwaardige woning en bovendien nog ingericht met een winkeltje voor melkslijter Karel Keesman.
Daarna waren het de families (Bertus) Bakker, en (Jan) Jonker die daar woonden.
Tussen de beide huizen door staat het huis waarin Jan Buishand heeft gewoond. Met deze opname gelegd naast die van de vorige pagina zien we hoe de toestand is veranderd.
In dit boek zult u ook het ontstaan van “Cultura” tegenkomen. Elke jonge Andijker weet waar dit gebouw staat.
Maar wat velen van hen waarschijnlijk niet weten is het feit dat het zand waarop “Cultura” rust, afkomstig is van deze plek, voor het huis van Jaap Dikstaal.
Dat staat, met schuur, geheel rechts op deze ansicht.
Zand uit de Zuiderzee waarmee in 1917 de (toenmalige) kuil is volgespoten.
Het afgegraven gebied was van Kees Ruiter die daar dichtbij woonde.
Schuiten vol zijn van hieruit naar Klein Gouw gevaren om vervolgens met houten kruiwagens te worden leeggehaald, waarna het zand in de bouwput gedeponeerd werd.
De eigendommen van Jaap Dikstaal zullen we hedentendage niet meer aantreffen, op die plek staan thans enkele nieuwe huizen.
Het stoomgemaal staat achter ons, daar gaan we nu naar toe.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk