Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 36

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 36.

36.
De ketel zal worden voorzien van twee veiligheidskleppen, flotteur d'alarm, peilglastoestel, stoommeter en loden prop. De loden prop is een extra veiligheid en treedt in werking indien het veiligheidstoestel niet goed zou funktioneren. Wordt de druk in de ketel te hoog, dan smelt het lood en kan de stoom ontsnappen.
De stoom zal zorgen voor de aandrijving van een horizontale stoommachine, 40 PK en de centrifugaalpomp van het type GWIJNNE (Londen) met een capaciteit van 40 m³ per uur.
Ketelhuis en machinekamer zijn een ontwerp van ingenieurs W.C. en K. de Wit uit Amsterdam. Op 18.3.63 liggen in o.a. herberg “De Krimper” de stukken ter aanbesteding voor de bouw van de schoorsteen, stoomketelbekleding (ommetseling) en het gebouw. De schoorsteen wordt 16.55 El hoog. Op 7.4.64 worden de drie oostermolens in 't openbaar verkocht en gesloopt. Het hulpstoomgemaal heeft hun taak overgenomen.
Het resultaat van de moderne techniek brengt bij boeren en tuinders de gemoederen in beweging. Na eerst “de kat uit de boom te hebben gekeken”, zijn ze overtuigd. Het land staat niet meer blank en is 's winters goed bewerkbaar (spitten met de schop). Er volgt reaktie. Op 11.11.66 ontvangt het polderbestuur een zestal brieven. Ze zijn alle zes wat betreft de inhoud gelijkluidend en ondertekend door verschillende groepjes boeren en tuinders.
Een of andere geletterde had de tekst ontworpen voor de mannen. We het mooiste handschrift had, mocht de tekst overschrijven. (de handtekeningen op zich zijn de moeite waard om te zien). In de brieven betuigen ze hun adhesie en verzoeken het bestuur om met de “Klein genomen proef” op groter schaal door te gaan.
Hun verzoek, gekoppeld aan het suksesvolle resultaat, vindt gehoor. Op 3.5.1870 vergaderen de hoofdingelanden om de ingediende voorstellen van de heren W.C. en K. de Wit inzake uitbreiding te bespreken.
Ze zijn voortvarend, in 1871 is er al aanbesteding.
In een, speciaal voor die uitbreiding ontworpen boekje, waarin alles zeer nauwkeurig wordt omschreven, lezen we voorin onder de nummers 1 t/m 6 in het kort waaruit de werkzaamheden zullen bestaan. Die zijn: A. Het wegruimen en op het, door de direktie aan te wijzen terrein bergen der bestaande stoommachine, ketel, centrifugaalpomp, leidingen, etc. B. Afnemen kapgebouw, wegnemen separatiemuur , gedeeltelijk af- en uitbreken buitenmuren en funderingen. C. Afbreken schoorsteen tot aan de houten vloer.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk