Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 38

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 38.

38.
In 1913 ontvangt het bestuur een offerte, in 1914 de plaatsing, en op 14.1.1916 staat er in het gemaal een 250 PK werkspoor diesel te draaien. Ketels, machines, pompen en kolenloods etc. worden verkocht resp. gesloopt.
Nauwelijks twee jaar later ontvangt het bestuur een brief van ingenieurs de Wit, daarin stellen ze voor het dieselgemaal te wijzigen in electrische uitvoering. Dat gebeurt, althans voorlopig niet. Ook komt er een brief binnen bij het bestuur om de kolk goed te omrasteren. Blijkbaar is dat niet in orde en gevaarlijk, vooral voor de jeugd die graag klimt en klautert.
In 1921 vragen dijkgraaf en heemraden vergunning om de tegen de zeewering gekeerde muur te mogen versterken. Met in het achterhoofd nog 1916 acht men dit noodzakelijk.
In 1922 proberen de ingenieurs de Wit het opnieuw het bestuur over te halen om electrisch te gaan bemalen. En waarachtig, het duurt nog wel even, maar op 25.3.1926 is de stichting electrische bemalingsinstallatie een feit. Dan, op 17.9.1927, wordt de 350 PK elektramotor in werking gesteld en proefgedraaid. Ook deze keer geen problemen.
De dieselinstallatie blijft gehandhaafd, deze kan gelijktijdig of onafhankelijk dienst doen indien er zich calamiteiten voordoen of bij overvloedige regenval.
Dat bleek het geval te zijn in het najaar van 1927, kort nadat de nieuwe installatie in gebruik was genomen. Een citaat uit een toespraak: “En de regen viel bij stromen, maar wat nood, 't electrisch gemaal snort, 't dieselgemaal puft, en de schoorsteen van 't stoomgemaal rookt”. (stoomgemaal aan de Zuiderdijk bij Broekerhaven). Alle drie goed om een oppervlakte van 8400 HA op peil te houden.
Op 10.9.1947 word machtiging gevraagd voor het plaatsen van een gedenksteen en tweede electrische installatie.
De officiële inbedrijfstelling daarvan is op 13.10.1949.
Het vermogen van die tweede motor is minder, we lezen, 250 PK bij 1000 omwentelingen per minuut. Tot 1974 blijft deze situatie ongewijzigd. Dan wordt het nieuwe gemaal, enkele tientallen meters ten Oosten van het oude, in bedrijf gesteld.
In het oude gemaal, nu agrarisch museum, heeft men een installatie als herinnering en bezienswaardigheid gehandhaafd, e.e.a. staat in het gedeelte waar men in 1863 is begonnen. Tevens treft de kijker daar een prachtige maquette aan, waarin te zien is waar de molens stonden en samen werkten met het stoomgemaal.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk