Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 40

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 40.

40.
Deze fraaie opname dateert van 1930. Op de pas geasfalteerde slingerweg is geen auto te bekennen. Die waren er in die tijd ook nog niet veel waardoor deze, model race-baan, tot na de oorlog ongewijzigd is gebleven. Toen zijn de bochten flauwer gemaakt.
Aan dit rijtje huizen ontbreekt er een op deze ansicht, dat van Jan Krul, eerder van Willem Knip. We beginnen dus bij dat van zaadhandelaar-commisionair Pieter Vriend. Schoonzoon Geert Scholten bouwde dit kapitale pand. Jammer dat de naam “Meo Voto” (mijn wens) welke op de voorgevel was aangebracht later is verdwenen. Zou de nieuwe eigenaar (achteraf gezien) toch iets anders hebben gewenst? Het zicht op Dries Kuipers huis wordt enigszins ontnomen door de houten PEN paal en bomen. In dat huis bevindt zich nog een fraaie, originele, tegelschouw uit de negentiende eeuw. Eerder woonden daar Willem Singer en Trien Kollis. Het mooie huis, met dakkapel, behoorde omstreeks 1900 toe aan de fam. Kooyman. Daarna aan Simon Scheer, timmerman van professie. De werkplaats staat er achter. Eerder woonde Simon in het huis van Jan Krul. Na Simon vestigde zich daar Klaas Brandsma, producent sorteermachines, doch verhuisde van hier uit naar Klein Gouw.
Het pand bleef z'n bedrijfsbestemming behouden. De automobiel was in opmars. Het werd een garagebedrijf met als eigenaar Sietse Hilverda. Opvolger zoon Iem heeft het daarna overgedaan aan de huidige eigenaar J.A. Brouwer. Een kijke ter plekke nu, toont ons wel een mooie garage maar het past niet in de bestaande bebouwing. Te rechthoekig en veel glas.
Van het woonhuis zijn de dakkapel, schoorsteen en waterborden verwijderd. Het is gemoderniseerd. Het er naast staande is een renteniershuis, gezet voor Jan Schuurman en Trijntje Prins. Latere bewoners de families (Jaap) Venekamp en (Anne) Keesman, nu (Kees) de Wit.
Vervolgens zien we dat van Johan de Boer en Trijntje Haagsrna, die kennen we van pagina 21. Eerder woonde hier vrijgezel Jan Singer.
In tegenstelling van wat bij Brouwer is verwijderd heeft men hier aangebracht, nl. een dakkapel. Van het laatste huis op deze ansicht, dat staat tussen dat van de Boer en Griffioen in, wordt de voorgevel door de wirwar van houten palen aan het oog onttrokken.
Beter te zien is de woning van machinist Wiersrna, dat staat aan het eind. Aan de overkant daarvan, voor het gemaal ontwaren we een groot bord met opschrift “ESSO” met aan de overkant een klein gebouwtje. Zou daar al een verkooppunt zijn geweest? Het oogt aannemelijk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk