Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 41

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 41.

41.
Op bladz. 40 en 45 van het kleine boekje “Andijk- West” heeft de fotograaf z'n camera richting Buurtje geplaatst.
Nu staat hij in tegenover gestelde richting en ziet het dijkmagazijn aan de voorkant. Tussen de ansjovis-zouterij van Jaap Glas en het magazijn in staat het huis van de fam. (Klaas) Dol. Op bladz. 45 gaat dat schuil achter de zouterij.
Met deze mooie foto voor ons weten we nu wat hier heeft gestaan.
Het hek rechts was even zoeken, van wie zou dat zijn en waar belanden we na het te hebben gepasseerd. Bladz. 44, ook weer in het kleine boekje, geeft het antwoord, bij de fam. Kooyman (nu garage Brouwer).
Net als aan de oostkant van het gemaal ook hier een grote kuil.
Het nut van deze kuilen hier was tweeledig, goede watertoevoer naar de molens en gemaal en uitgegraven grond voor de dijk.
De hoeveelheid zand voor het dichtspuiten van deze plassen water zal niet gering zijn geweest. Van de op het boezemdijkje staande vijzelmolen (gesloopt in 1907) waarvan Simon Kieft molenaar was zien we de inlaatzijde.
Onder aan het dijkje wemelt het van lange houten palen, de funktie daarvan is ons niet duidelijk. Zeker geen stullestokken, daarvoor zijn ze te lang en staan ze te dicht op mekaar.
De dwarssloot heeft het land gesplitst in twee delen. Op het rechte stuk wordt kool verbouwd, het andere is grasland met op de kant een laag bagger, dat te drogen ligt.
En aangezien aan het eind van het grasland een schuur staat, een grote klamp hooi, bossen riet etc. nemen we aan dat daar een boerebedoeninkje is. Daarvan vinden we nu niets meer terug. Juist daarom is deze opname en die van de vorige pagina zo interessant, we zien het grote verschil.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk