Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 42

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 42.

42.
Ook bij deze schitterende foto dient u het kleine boekje weer bij de hand te houden. Dan wordt alles duidelijk. Op bladz. 48 daarvan zien we de manufakturenzaak van Herke Dekker, café “De Hoop”, schildersbedrijf van Piet Burger en in het midden het spuithuis-cachot.
In die volgorde, maar nu omgekeerd zien we ze weer. Het voorste links is dus dat van Burger. Dit rijtje sluit aan op het dijkrnagazijn van de vorige foto.
Het spuithuis, met rieten dak, diende tevens als opsluitruimte voor lieden die de wet hadden overtreden. Meestal waren dat drankorgels of vechtlustigen.
Eenmaal diende het als voorarrestlokaal voor Ente Zwan, de man die kastelijn Jan Berkhout op de oudejaarsavond van 1915 op geweldadige wijze om het leven bracht.
Tegen het spuithuis aan woonde de fam. (Jan) Burger, alwaar ook gelegenheid was zich te laten scheren.
In het lange huis schuin er achter woonde de fam. (Reinder) Kooyman, bijgenaamd “De Vlo”. Via de brug in het midden komen we bij timmerman Simon Scheer. Zijn huis staat er nu nog, u ziet het ook op pagina 47 van het kleine boekje.
Waar we de was zien hangen woont nu Dries Kuiper, ten tijde van deze opname Willem Singer. Weer schuin daar achter is nog net het dak waarneembaar van Kooyman (nu garage Brouwer). Geheel rechts de molen van Teewis de Haas.
Van de vijf die er oorspronkelijk hebben gestaan werd deze, als laatste, in 1909 gesloopt. Koper was timmerman Dirk Dol.
Het hout zal hem goed van pas zijn gekomen, ongetwijfeld zal er veel zwaar eikehout vrijgekomen zijn, goed voor hergebruik.
Het grasland achter het huis van barbier Jan Burger is van veehouder Klaas Groot.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk