Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 48

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 48.

48.
Voor de liefhebbers van mooie en tevens bijzondere bouwwerken gaat deze opname er extra tussen in.
Nu kijken we aan tegen het voorfront van het notarisonderkomen, vereeuwigd door fotograaf J. Dwinger, en verkocht door winkelier J. Ellerbroek.
“Groet uit Andijk” Dat deed op 18.6.1913 A.L. Suvaal wonende aan de Bakkershoek 375. Een dag later lag de kaart op de mat voor Mej. H. Klop p/a Mevr. Mees. Zij woonde aan de Parklaan 20 te Rotterdam. Zij was daar waarschijnlijk dienstbode.
Pogingen van haar om onder de postzegel een kort berichtje te ontdekken zijn mislukt, het zegel is stuk gescheurd.
Tot zover deze berichtgeving nu nemen de voorkant van de kaart in ogenschouw.
Wat te zeggen van het fraaie bouwwerk, daar woont men op stand.
Dat er onder het hoge dak een “vierkant” schuilt, zal zelfs een leek duidelijk zijn. Maar dan!! Andere kenmerken, zoals een darsdeur, stalramen etc. ontbreken hier. Ook missen we een oprijpad en er is weinig ruimte om het geheel. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn, dat we hier te maken hebben met een zeer oude voormalige boerderij uit het tijdperk dat het Buurtje (de eerste kern van Andijk) toen nog maar bestond uit kerk, schooltje, een aantal kleine huisjes met daar om heen enkele verspreide boerderijen waarvan deze, die z'n bestemming kwijtraakte door uitbreiding van de kern en toen als woonhuis is verbouwd.
Bij het hek staat de schilder. Zou hij het zijn die al die streepjes heeft getrokken? Bij smid Poppen is niemand te bekennen, die zal achter het smidsvuur staan. De sjees op het erf is een vraagteken. Is die van hemzelf of moet deze worden gerepareerd? Een van de bovenramen van de pastorie is dichtgemetseld. Ingevoerde belastingheffing noopte tot die maatregel. Wie het liet zoals het was betaalde meer belasting.
Een absurde wet, burgers laten betalen om naar buiten te mogen kijken. Het is de torenspits, de ons thans op deze plaats doet terugkeren. Al het andere is verdwenen. Onbekend is waar de smederij is beland. Wie het wel weet mag bellen. Wat we wel weten is, dat de kozijnen van de pastorie weer zijn gebruikt bij de bouw van een huis aan Klein Gouw.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk