Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 50

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 50.

50.
Een ansicht waarvan de aanblik niet veel afwijkt van de hedendaagse situatie.
Het zijn de houten palen van de stroomvoorziening en de betontegels die wijken moesten. Bovengronds werd ondergronds, betontegels vervangen door klinkers.
De sloot, nu van minder betekenis, heeft altijd een belangrijke funktie vervuld. Oorspronkelijk een gedeelte van de oude dijkgracht, doorlopend tot aan Munnekay, daar links afbuigend om vervolgens langs de boerderij van Klaas Groot weer op de dijkgracht uit te komen. Onmisbaar voor timmerman Maarten Beemser, de coöp. kaasfabriek, de latere schuitehelling en kerkgangers die per schuit gingen.
Links het hoge huis van Maarten, dat hij, uiteraard zelf bouwde. Zo ook de er naast staanden waar o.a. de familie's Kuiper, Sijm en een assistent van dokter Huls hebben gewoond.
Het dubbel woonhuis heeft Maarten gebouwd van gebruikt materiaal afkomstig uit Hoorn. Daar stonden aan het Keern een aantal woningen die wijken moesten voor aanleg provinciale resp. rijksweg. Materiaal daarvan lag opgeslagen achter zijn bedrijf.
Op de plek waar het huis staat, stond kort daarvoor nog de voormalige bakkerij van Arie Groot en Aaltje Mantel, die in 1953 onbewoonbaar werd verklaard. Geen wonder, het houten bouwwerk verkeerde in vervallen staat, waardoor lekkage, vocht en tocht de overhand kregen. De bakkerij zelf stond achter het huis dat door twee gezinnen werd bewoond. Rechts woonde Hendrik Dekker, daar was de ingang achterom. Na hem Klaas Tensen en Itte Stijginga en vervolgens Klaas de Jong en Elisabeth Jongejan.
Aan de andere kant o.a. Pieter Boeier en Trien Bellis.
Eigenaar van het bouwval was Mel de Vries die het aan Maarten verkocht waarna die het in 1955 sloopte.
Toen het nieuwe er stond keerden Klaas en Elisabeth er weer terug. Zij verkozen weer het rechtse gedeelte met naast hun Mevr. R. Venekamp-Mantel.
Op de achtergrond de stolp van tuinder Jan Jonker. Dat is nu een veestalling van de gebr. v.d. Meer.
De andere gebouwen er voor, staan aan de Bakkerstraat.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk