Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 54

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 54.

54.
1930. Neemt u het kleine boekje er even bij en vergelijk dan deze ansicht met die van pagina 62. Daarover eerst iets meer aanvullende informatie. In het midden, tegen de klucht aan, is een nog vrij nieuw schoolgebouw. Een uitbreiding, waardoor het ruimtegebrek werd opgeheven.
Op een zeer oude foto van 1890 (helaas niet ter beschikking) zien we op die plaats de wagenmakerij van ene Knip en is het terrein, waar later de bakkerij van Jan Schuurman en de kaasfabriek gebouwd zouden worden, nog weiland. Naast het nieuwe schoolgebouw staat het oude schoolmeestershuis, bestemd voor het hoofd. Deze, meester Swart, afkomstig uit de Zaanstreek, stond voor de 5e en 6e klas. Meester Paascha voor de 4e en 5e, juffrouw Joon voor de laatste twee. Nu informatie behorende bij deze ansichtkaart. Geheel rechts de voormalige coöp. kaasfabriek (ook te zien op pag. 52 van het kleine boekje). Dat werd een smederij, schuitehelling, handel in rijwielen, auto's, motoren, ijzerwaren en ook nog diggelenwerk en andere huishoudelijke artikelen.
Dat alles lezen we (met een vergrootglas) op de grote etalageramen.
Er is bezoek bij Willem Peetoom. Getuige de auto, een rijkaard die tanken wil. Dat verkocht Willem ook en is te zien aan de rood-gele Shell pomp (met de bekende gele glazen) op de hoek. Omstreeks 1945 is de pomp verwijderd, later ook de brug naar de winkel. In 1932 heeft Willem de zaak overgedaan aan de van Kolhorn afkomstige Lourens de Graaf. Nu 64 jaar later nog altijd het adres voor reparatie's van uiteenlopende aard, verkoop gas etc. etc. “Beleefd aanbevelend Arie en Leo” Louwrenszn.
Voorganger van Willem was Kees (Cornelis) Singer. Ter onderscheid van de vele Singers noemde men hem “Bup”.
Kees was vrachtrijder, handelaar in aardappelen, varkens en waar nog meer aan te verdienen was. Als zijn voorgangers worden genoemd, Jan Smit en Jacob Poppen. Wat het beroep van Smit was weten we niet, wel van Jacob, zijn smederij zagen we op pagina 48.
De smederij van de gebroeders de Graaf zal van 1907 zijn. Daar ligt buiten een steen met dat jaartal.
We draaien ons nu even om tegelijkertijd de klok terugzettend.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk