Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 55

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 55.

55.
1917. Links de bakkerij van Jacob Kaan waar op de winkeldeur staat vermeld: “Koek en banketbakkerij”. Dat zal Jacob in die tijd niet alle dagen geproduceerd hebben, wel brood, lekkernijen waren voor hoogtijdagen zoals St. Nicolaastafel, Kerstmis en bruiloften.
Wat er links van zijn bedrijf staat, is onduidelijk. Dat kan een berging zijn o.i.d., aangezien er nooit meer als twee huizen tussen zijn bakkerij en die van Jan Schuurman hebben gestaan. Kijkt u maar op pagina 63 en 65 van het kleine boekje. De opname van pagina 65 is genomen van af de brug van Schuurman, pagina 63 laat hetzelfde huis (van Kees Ruyter) zien, maar dan vanaf Kaan. Die opname is van 1900. Het andere, tweede huis, van Arie Brander, moest toen nog worden gebouwd, en is op een ansicht van 1914 gedeeltelijk te zien dat het naast dat van Schuurman staat. Op pagina 64 zien we ze samen, maar dan zijn ze verplaatst en zijn er andere eigenaars. Terug naar de ansicht. Rechts van de bakkerij woonde Grietje de Vries daarnaast de slagers Dirk, Jan en Piet de Vries. Daarachter zien we de molen van Tuytel.
Links onderaan de contouren van een brongasinstallatie, die spoedig onder het wegdek zou verdwijnen en waarvan de ijzeren ketel een roemloos einde als veldersboet stond te wachten.
Installaties die konden blijven staan, zouden na 1932 toch verdwijnen.
Door de afsluitdijk werd Zuiderzee IJsselmeer, de waterstand lager en zo ook de druk op het gashoudende water. Een hulppomp bracht dan nog wel eens uitkomst.
Het aantal installaties was talrijk. Wie herinnert zich niet het open water nabij de ketels als het vroor. Ideaal voor watervogels en boerebedrijven. Nu zijn de enkel overgeblevenen een nachtmerrie voor de eigenaars.
Vanwege overdreven milieugeklets hierover door enkele overijverige lieden dienen ze te verdwijnen. Schande.
Heeft iemand ooit iets vernomen over een ecologische ramp rond 1900, toen honderden zwarte gasketels een prachtig decor vormden in het Noord-Hollandse landschap? Wat we wel weten, is dat het vrijkomende water diende als drinkwater voor vee en de sloten een eldorado waren voor vissen. We hebben ze gezien. Rieten manden vol snoek, karper, brasem, etc. Zuiver van smaak, dus kwaliteit. Vissoorten waar we heden tendage met een grote boog omheengaan tenzij die uit schoon water afkomstig is dat we echter met een “scheepslantarentje” moeten zoeken.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk