Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 56

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 56.

56.
1913. Theetijd, of middag, bij slager Piet de Vries en Anne Brinkman.
De onverwachte verschijning van de kiekkastman heeft het gezelschap verrast. IJlings zijn de stoelen richting dijk omgedraaid, dit is een belangrijk moment, “kosteloos op portret”. Ondanks de plotselinge ommekeer blijven de dames aktief. De twee vooraan laten duidelijk zien waar ze mee bezig zijn, breiwerk voor de komende winter.
Afgaande op de zwarte knotten wol op het tafeltje is de links zittende vrouw nog niet klaar maar het werkstuk heeft al omvang.
Waar lazen we dat ook al weer, dat een vrouwehand en een paardetand niet mogen stilstaan? Goed dat er een deel van de slagerswinkel en slachtplaats meegefotografeerd is waardoor deze opname kan worden vergeleken met de vorige. Ook de twee kleine huisjes zijn eigendom van Piet, daar woonden de andere familieleden, t.w. Jan de Vries en Aaltje Veer en Dirk de Vries en Trijntje Zwier.
Links vooraan het hokkerige erf van Kees Jongejeugd (Hit).
Daarachter een huis bestemd voor tijdelijke opvang, het staat er nu nog. Het wordt dubbel bewoond. Onder de velen die daar hebben gewoond, noemen we de familie's (Jan) Compas en (Herke) Dekker. De tijdelijke bewoning was o.a. onderdeel van het programma inzake afbraak, verplaatsing, herbouw woningen gedurende de periode 1916-1925. Het waren er slechts enkelen die gelijktijdig met huis en haard verhuisden.
“Gezicht op de Landstraat Andijk” vermeldt de drukker.
Behalve dat zien we meer, zoals een aantal boerderijen van o.a. Melgert Veer en Kees Schouten. Die waren toen te bereiken via het Singerspad, na 1916 ook via Klein Gouw.
Het grote huis aan de Landstraat, voor twee gezinnen, was het eerste dat aan die straat werd gebouwd. Dat bood onderdak aan ex kastelein Jan Singer en Corn. Tuytel en Grietje Mos. Bestudering van het huisje rechts daarvan (met vergrootglas) resulteerde in de leuke ontdekking dat het in 1905 is gebouwd. Dat jaartal wordt vermeld op het pannedak.
Ander soort pannen en een dakkapel hebben later deze historische vermelding doen verdwijnen. We geven nog even de naam van de man die daar woonde. Dat was Simon Mantel, bijgenaamd “pijpekop”. In het, zich wit aftekenend, huis naast dat van Jan Singer woonde Hendrik Tensen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk