Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 60

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 60.

60.
1950. Café “de Krimper”, voorheen de plaats van samenkomst voor spel en plezier, heeft een andere funktie gekregen: gebeds en bezinningsgebouw voor de roomskatholieken uit Andijk-west. Daarmee ging voor deze groepering, die eerder naar de “kathedraal” van Wervershoof ter kerke gingen, een wens in vervulling.
De eerste samenkomst vond plaats op 18 juli 1948 in de toneelzaal van café Kuin (Bezoekibar/Kegelkeet) en was het bestaan van de parochie “Maria middelares van alle genade” een feit. Hierbij mag de naam van pastoor Hooyschuur, onder wiens bezielende leiding dit tot stand was gekomen niet onvermeld blijven.
De laatste dienst in deze provisorische ruimte eindigde op 22 september 1949.
In die periode werd café “De Krimper” aan gekocht. Leest u even mee in de Enkhuizer courant van januari 1948. DE KRIMPER VERKOCHT. Het vanouds bekende café “De Krimper” is bij onderhandse verkoop overgegaan aan het R.K. kerkbestuur.
Naar wij vernemen zal “De Krimper” tijdens de verbouwing der kerk te Wervershoof gebruikt worden als noodkerk voor de katholieke bewoners van Andijk.
Voor de verenigingen te Andijk-west is dit een verlies, daar deze nu zonder lokaliteit zitten voor hun vergaderingen, repetities en uitvoeringen. Einde artikel.
Cultura moest nog worden gebouwd, dus moesten voetbalver. “Herkules”, kolfsociéteit “Onder ons”, zang- en toneelverenigingen, enz. uitkijken naar andere lokaliteit.
Later, in augustus, lezen we dat met de vertimmering van het café een aanvang is gemaakt met Minneboo als bouwpastoor.
Vermoedelijk hebben de parochianen dan ruim drie maanden elders onderdak gevonden aangezien op eerste kerstdag van 1949 de eerste dienst plaats vond, en het “Stille nacht, heilige nacht” de ruimte van de voormalige kolfbaan vulde. De laatste dienst was op 22 december 1973. Drie dagen later, weer op eerste kerstdag zaten de gelovigen in hun heuse, geheel nieuwe kerk. Daarvoor maakte bisschop Mgr. Th. Zwartkruis de reis naar Andijk voor de plechtige inwijding. In de kerk die men achteriet zijn gedurende de periode van bestaan drie herders aktief geweest, t.w. Minneboo, Hooyschuur en Stet.
Op deze ansicht van 1950, verzonden naar Alkmaar door Minneboo vermeldt hij zich de gelukkigste pastoor van het bisdom te voelen, een compliment voor de parochianen.
De v.m. kerk is thans in gebruik als opslagruimte voor meubelen etc. na eerst dienst (tot 1987) te hebben gedaan als showroom voor interieurverzorging “De Zeehoek” van de fam. Aker. Thans vinden we deze moderne zaak aan de Ged. Laanweg.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk