Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 63

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 63.

63.
We bevinden ons hier op het Krimpenerland van veehouder Dirk Jonker, vanwaar de fotograaf deze opname maakte.
De huizen staan op een, rond de eeuwwisseling kunstmatig aangelegd, eilandje, ontstaan door op de bestaande sloot achter de Landstraat twee zijarmen te maken en deze door te verbinden. Deze opzet had een tweeledig doel. Eenerzijds kon het vee op afstand worden gehouden, anderzijds konden schuiten ongehinderd in en uit varen.
Het complex, bestaande uit drie woningen en een boet-schuitehok was bereikbaar via een paadje tussen de woningen van Corn. Tuytel en Simon Mantel in, en vervolgens over een brugje. (Landstraat 407-408, oude nummers).
De uitgegraven grond was over het terrein verdeeld, waardoor de woningen iets hoger stonden ten opzichte van hun omgeving hetgeen gunstig bleek vooral in natte perioden.
Van de acht posanten zijn de namen van vier bekend. Geheel links Willem Mantel en Pietertje de Vries, ze staan bij hun huis.
Vervolgens Jan Zwuup en Jantje Mantel. Zij verzonden deze kaart op 25 november 1913 naar Mej. E. Ruiter-Singer wonende in de Molenhoek.
Voor de postbode waren deze twee gegevens voldoende om de kaart probleemloos achter de brievenklep te doen belanden.
Van Jan is bekend dat hij als thuishaalder bij Simon Kieft is opgegroeid, nadat zijn moeder wegens geestelijk onvermogen in een inrichting was opgenomen.
Ook Piet, zoon van Jan brengen we weer even voor het voetlicht, hij was damkampioen van Andijk. Van de vele familie's die hier ook nog hebben gewoond noemen we: (Niek) Kuin, (Piet) Groenewoud, (Harm) de Vos, (Simon) Aker, (Tinus) Meester en (Reinder) Bakker. Op deze plek vinden we nu de achtertuinen van de Notaris Steenpoortestraat, alwaar de eigenaars ongetwijfeld nog wel enige sporen (stenenscherven) van het verleden aangetroffen zullen hebben. Ze kunnen nu zien wat er heeft gestaan en er over discussiëren.
Bekijkt u het maar rustig. Wij verlaten deze buurt en gaan weer naar de dijk, richting Bangert.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk