Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 80

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 80.

80.
Geen kerk te zien, wel een café, dan zal dit wel het centrum zijn. Dat zal de conclusie zijn geweest van de reeds eerder vermelde, uit de buurt van Arnhem komende fotograaf, dus noemde hij dit gedeelte maar Centrum “De Bangert”.
De open ruimte tussen Tuin en Berkhout is inmiddels opgevuld met een eenvoudig doch vriendelijk ogend huisje, dat Frans Grooteman in 1924 zelf bouwde.
Vijf jaar later vertrok hij naar Wervershoof alwaar hij het café “'t Fortuin” had gekocht.
De naam heeft hij niet kunnen waarmaken, enkele jaren daarna overleed Frans.
Het huisje op Andijk verkocht hij aan Jan v.d. Gulik. Dat werd een voordelige huurwoning voor zoon Piet (Lampes) en de van Bolsward afkomstige Johanna (Jo) Mensinga.
Schaarste aan werk in Friesland was voor haar ouders de reden om naar Noord-Holland te verhuizen. Het volgende huis slaan we even over, daarover straks meer.
We komen dan bij Warre Meester ook hij woont in een verplaatst huis, dat grenst aan het paadje naar het Hoogelandje.
Zo nu en dan kreeg hij aanloop van zijn twee ongehuwde broers Jan en Dirk, beter bekend als “Zachies en Rodes”. Zij woonden met hun zuster Trien in het oude deel van de Bangert.
Over de herkomst van deze opvallende bijnamen bestaan verschillende theorieën.
De westkant van de er naast staande gemeentewoning was in de zomermaanden een trekpleister voor ijsliefhebbers. Dat werd gepresenteerd door Evert Woudenberg, die we nog kennen als metselaar van de “School met de bijbel”.
Gegarandeerd dat de zondagcent bij Evert omgezet werd. “Ien van ien” werd een torentje met kop, maar niet voor de stakkers die niet meer dan een halve cent te makken hadden. Dan schraapte hij wat schraler uit de ketel en werd het een versnapering met afgevlakte kop.
Aan de oostkant van deze dubbele woning woonden Klaas de Wit en Trien Roozendaal. Om hun financiële positie wat op te krikken hielden ze kostgangers w.o. Jan Vriend (Poep) en Jan Roozendaal (Puyl). Na het vertrek van Jan Schuitemaker is het pand gesloopt.
Het huis tegenover postbode Kees Kuin dateert ook van vóór 1916. Daar huisden Krelis Hooiveld en Duw Gieling (van Medemblik), later Theo Tensen en Mien Sneeboer .
Dan volgt het, in 1921, zelf gebouwde huis van timmerman-barbier Freek Weel, gehuwd met Jantje Groot uit de Weere. De werkplaats er achter dateert van 1935.
Tot aan die tijd werkte Freek bij vader Klaas op de schuitjeshelling in de Bangert.
Het huis er naast waar Jan Hooiveld (Noadig) en Betje Dol woonden, heeft hetzelfde model mogelijk dat Freek dat ook gebouwd heeft.
Van het laatste perceel, ook een gemeentewoning, weten we dat ook dit inmiddels is gesloopt, en dat het de familie's Niek Nieuweboer-Lies Kaarsemaker en Henk Nieuweboer-Greta v.d. Gulik waren, die daar toen woonden. Het was van hetzelfde model als dat van Klaas en Evert.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk