Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 88

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 88.

88.
Dit is het begin van de Zeeweg omstreeks 1927 met op de achtergrond de dijk en de trap, gemaakt van betonblokken.
Links achteraan het oude kruidenierswinkeltje annex woning van Johannes (in de volksmond afgekort tot Hannes) Mol met aan de overkant de houten boet voor opslag en tevens stalling. Vanwege wegverbreding is deze kort na de opname gesloopt.
In 1937 was de oude winkel aan de beurt. De nieuwe, een ontwerp van architekt Verberne en gebouwd door Gebr. Botman, stond toen klaar achter het oude. Totale kosten ƒ 10.000,-.
Voor men met de bouw kon beginnen moest eerst het achterdeel van het oude worden verwijderd. Desondanks bleef de familie er wonen en de winkel in bedrijf, hetgeen wel inhield dat enig schuifwerk en aanpassing noodzakelijk was.
De posanten, verantwoordelijk voor de totale wegafsluiting en waar vooral bij de jongens de spanning op het gezicht duidelijk is af te lezen, zullen we trachten zo goed mogelijk te beschrijven. Dat zijn: voorste rij v.l.n.r. met mand onbekend, Rein Schuitemaker, met stikkezak en boek Jan Broeders, Cor Broeders, Cor Beemster, Trien Berkhout, Martha Meester, Theo Mol (hij heeft niet naar het vogeltje gekeken), in het wagentje Jan Mol met ernaast z'n zusjes Martha en Marie.
Tweede rij: Jan Beemsterboer, ?, ?, Dekker ?, Nieuweboer, met pet Jan Karsten Ariezn., Reinier Schuitemaker, Geertje Vriend (echtgenote van Hannes), Corry Mol, Bets Berkhout, Mien Berkhout en een onbekende vrouw.
Derde rij: Neeltje Tensen (later gehuwd met Simon Kolken), Mevr. ? Tensen, Steintje ?, (gehuwd met Pieter Tensen, nog net te zien Jantje ?, (gehuwd met Hein Koster) ze woonden in het huis waar de jongen met de mand staat. De vrouw achter Geertje is ook niet bekend.
1965 was het laatste jaar dat de omgeving daar nog even snel terecht kon voor een boodschap. Hannes werd 65, had geen opvolgers dus bleef verkoop over.
Nieuwe eigenaar werd Jo Aker Bertuszn., klein begonnen in de voormalige kruidenierswinkel van Simon Rood nabij café "Nieuw Andijk". De winkel van Hannes bood meer ruimte voor meubelen en aanverwante artikelen waaronder zelfs schoenen.
Tot 1989 bleef deze situatie gehandhaafd. Daarna is alles inclusief de goederen van de voormalige kerk aan de Krimper verhuisd naar de Ged. Laanweg.
In de van oorsprong kruidenierswinkel vinden we thans het adviesbureau WFO bv. Daar berekent men o.a. beton en staalkonstrukties.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk