Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 89

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 89.

89.
1914. Vanaf de kruin van de dijk en de rug naar de “Korenbeurs” toe kijken we naar (volgens de fotograaf een buitenhuis) het agrarisch bezit van Cornelis (Kees) Koopman Pzn. en Grietje Duin, alwaar de familie en de zwart-wit bonte melkleveranciers zich bij de stolp hebben opgesteld. Op de achtergrond het “poepedijkje”, buitendijks aangelegd om het ongeveer 14 ha groot poldertje te beschermen tegen het water van de zuiderzee. Een blik op de topografische kaart van 1877 toont aan dat de West-Friese zeedijk op deze plaats een scherpe knik naar binnen maakt, waaruit de conclusie getrokken mag worden dat hier ooit een dijkdoorbraak heeft plaatsgevonden.
Het daarna door eb en vloed ontstane buitendijks gebied kreeg een zodanige omvang dat het economisch gezien de moeite waard was het in te polderen.
Een kwetsbaar gebied dat zo nu en dan met, wateroverlast te maken kreeg met als hoogtepunt 1916. Tegen deze uitzonderlijke zware storm was het dijkje niet opgewassen. Het water sloeg er over heen daarbij schade veroorzakend. Gelukkig hadden de bewoners de stolp vroegtijdig verlaten, het vee veilig gesteld in de kolenloods van het gemaal en het meeste huisraad naar zolder gebracht.
Dat laatste bleek achteraf overbodig te zijn geweest, want toen ze bij het krieken van de dag de dijk hadden beklauterd zagen ze dat de polder was veranderd in een meertje. Het huisraad een speelbal van de golven, en een ingestorte stolp. Tot de gedupeerden behoorde ook Martha Meester (later gehuwd met Jan Buysman) zij verloor haar schamele bezittingen. Zij diende daar.
Of zij door een of ander fonds schadeloos is gesteld, is niet bekend, Cornelis wel, voor hem werd er een nieuwe boerderij gebouwd dat een totaal ander uiterlijk kreeg dan het oude.
Om te voorkomen dat opnieuw zo'n situatie zou kunnen ontstaan, werden zowel mens als dier op de bovenverdieping gehuisvest. Voor de laatste werd dat een z.g. Zuid-Hollandse stal. De vreugde hierover zou echter van korte duur blijken te zijn. Voor het verzwaren-verhogen van de dijk was nog meer klei nodig. Dat bleek hier aanwezig.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk