Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 91

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 91.

91.
1917. We bevinden ons in de Koopmanspolder waar de ontgraving van klei op volle toeren draait. De opname is vanuit richting Wervershoof dus zien we de zuidkant van Koopman's nieuwe boerderij. Vastgesteld was dat de beschikbare hoeveelheid klei in de putten van Brouwer ontoereikend was voor het ophogen resp. bekleden van het gehele dijklichaam. Grondmonsters van boringen wezen uit dat deze onmisbare materie zowel hier als nabij Enkhuizen aanwezig was.
Geen leuk bericht voor de fam. Koopman die, nauwelijks goed en wel geïnstalleerd in hun nieuwe boerderij, nu voor de tweede keer dienden te verkassen.
Omtrent protest van Koopman is niets bekend, dus mogen we aannemen dat het in zakelijk opzicht tot tevredenheid is geregeld.
De grondgraafmachine (excavateur), populair “ijzeren man genoemd”, is in onderdelen hier naar toe gebracht en opgebouwd.
Het kolossale gevaarte dat op een lorrie staat wordt aangedreven door een kleine stoommachine.
Deze bevindt zich in het golfplaten hokje. Daarachter de verticale stookketel (locomobiel). Bovenaan bij het grote wiel ziet u de kontragewichten van de grote balans waarmee de machine in elke stand kon worden gebracht.
Een hele onderneming vergeleken met nu wanneer er grond afgegraven moet worden. Dan bedient één man, zittend vanuit zijn glazen hokje, slechts een paar handles.
Naar schatting graaft de machine vijf à zes meter diep. Let u maar eens op de man onderaan in de put.
Het nut van zijn aanwezigheid is ons niet duidelijk, aangezien er hierna weer zand ingaat bestemd voor de binnendijk van de Kagerbos. Aan het gebruik van de machine kwam onverwachts een vroegtijdig einde. Door samenloop van omstandigheden ontstond er een bres op de plek waar deze stond, waardoor het hele circus vijf meter lager kwam te liggen.
De schade was aanzienlijk en omdat de middelen om de zaak weer naar boven te brengen ontbraken heeft men ter plaatse alles gedemonteerd en afgevoerd richting thuishaven. Het resterende nog af te graven gedeelte werd daarna handwerk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk