Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 95

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 95.

95.
Met het nieuwe huis van Piet Sijm achter ons zien we hier als eerste het huis van Nanne Singer en Betje Koen, dat door de verkaveling en aanleg Gerrit de Vriesweg een hoekhuis is geworden. Nanne verkocht het aan Jan Groenewoud en Ma Bankert, het werd hun vierde woning binnen korte tijd en afstand. Jan (vertegenwoordiger van zaden en bestrijdingsmiddelen voor de Fa. de Groot en Slot uit Broek op Langedijk) en Ma kwamen van het huis er naast waar na hen Kees Zwuup en Jane Kramer hun intrek namen.
Aan de muur daarvan (afkomstig van de dijk) hangt nu nog steeds het bewijs dat zij jaren lang ijs verkochten van het bekende merk “Friesche koe”.
Het huis verkeert momenteel in deplorabele toestand. Nog even en dan ligt het vlak. Het derde, (een schepping van Maarten Beemster) jarenlang het trotste bezit van Gert Brouwer, IJsbrandszn. en Grietje Bankert is sinds kort haar charme ontnomen. De bij het huis behorende kozijnen met daar bovenin de kleine gele raampjes (door het zonlicht een mooi effekt gevend) zijn verwijderd en vervangen door iets dat aan éénruiters doet denken.
Het vierde, dat later is verlengd, is ook van de dijk afkomstig. Het werd een kruidenierswinkeltje voor Jan de Haas (tevens aanzegger) en Afie Broer, later van dochter Jane en Joh. Kolenberg. Afie verkocht ook eau de cologne, uit de grote fles, maar vond het een moeilijk woord. Op de nota schreef ze naast de andere artikelen gewoon: “Luchgoed”, 25 C.
Van het vierde naar het vijfde is een kleine stap. Daar woonden Vok v.d. Braber en Guurtje Grin, resp. Dirk de Vries (zoon van Jan de Vries en Aaltje Frankot) en Bets Dekker. Het is gebouwd door aannemer van Wijngaarden wonende aan het Kerkepad.
Het hoge huis er naast is gebouwd door Jan Beelenkamp. Het vertoont sterke overeenkomsten met het huis op de Hoekweg dat hij voor zichzelf bouwde.
Opdrachtgevers waren Outjert Galis en Guurtje Jonker. Zij vertrokken later naar Frankrijk. Het huis van Pim v. Beek, waarin later ook Jan en Ma Groenewoud hebben gewoond, gaat schuil achter het hoge.
Buren van hun waren Rein Wanink en Petronella (Pietje ) Slagter.
In de laatste twee, wel ver weg, maar toch nog te herkennen, woonden Gerrit Griffioen en Dirk de Hart.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk