Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 97

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 97.

97.
1952. Verenigingsgebouw “Cultura” ontstaan door partikulier initiatief, wilskracht en inzet plaatselijke bevolking.
Dat dit er moest komen was het gevolg van de onderhandse verkoop in 1948 van café “De Krimper” waardoor het verenigingsleven dat daar steeds had plaatsgevonden verloren dreigde te gaan. Er was dus weinig tijd te verliezen met zoeken naar een oplossing.
In de bijeenkomst daarop volgend, waarbij een groot aantal prominente figuren, werd door voorzitter Dirk v.d. Oord (de grote promotor) het voorstel geopperd “Het stichten van een eigen verenigingsgebouw”. Via uitgifte aandelen à 1,5% zou naar verwachting de benodigde 80 mille op tafel kunnen komen. Dat is gelukt. Een jaar later volgde de aanbesteding welke werd gegund aan de aannemers Koorn en de Jong uit Medemblik.
Dagelijks opzichter werd de heer A. Tienkamp, de regie in handen van architekten Nielsen en Spruyt uit Amsterdam.
Alvorens met de werkelijke bouw kon worden begonnen, diende er eerste een voorbereidend “klusje” te worden uitgevoerd, dat door vrijwilligers gedaan zou kunnen worden.
Graven van de bouwput van waaruit dan het gebouw zou verrijzen.
Het werd een gigantische klus waarbij honderden kubieke meters grond zijn verzet met als extraatje o.a. de schoorsteenput en als klapstuk de “Oude parrel” een 36 m lang, 6 m. breed en 2 m. diepe oude sloot, met dwars daar doorheen nog een oude sloot.
Grond er uit, zand er in, aangevoerd met 10 tons schuiten vanuit de eerder genoemde kuil bij de Molenweg.
De laatste fase van dat werk was hektisch. 11 maart diende de bouwput gereed te zijn. Op het schriftelijk verzoek van het bestuur de vrije Zaterdagmiddag op te offeren reageerden 60 man. Meer dan men had verwacht, er waren 50 briefjes verzonden.
Achteraf gezien waren de 10 extra niet overbodig, tegen het vallen van de avond waren er enkelen “dwars af”, uitgeput.
Maar om 7 uur, het was al schemerdonker, was de klus geklaard, het zand lag erin. Alles pro deo. Een prestatie welke waard is alsnog in de historie te worden opgenomen.
De eerste steen is gelegd op 29 augustus 1950, waarna in het voorjaar daarop de officiële opening plaatsvond.
Kolven, gymnastiek, zang, dans, toneel en vergaderen het kon, na tijdelijk elders onderdak te hebben gevonden, weer onder een eigen dak worden beleefd.
Alvorens richting Middenweg te verhuizen nog even de naam van de man die daar de scepter zwaaide, dat was Ab Verra.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk