Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 100

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 100.

100.
Min of meer achter de smederij van Minne van Heezen vinden we het dubbel woonhuis dat, zoals op het dak wordt vermeld, in 1905 is gebouwd.
Opdrachtgever was Willem Groen Jacobszn. een lange man met een ringbaardje gehuwd met Geert je Krul, Klaasdtr.
Uit dat huwelijk zijn Jaap, Marie, en Jantje geboren.
Willem, zelf wonende aan de dijk, liet het bouwen voor z'n beide dochters waarvan Marie met Klaas Mantel en Jantje met Jacob Groot, Pieterszn.(Pier) was gehuwd.
De eerste steen is gelegd door Geertruida (Geertje) dochter van Jacob. Zij huwde later met aannemer Lucas Buter.
Na het overlijden van Geertje is Willem weer gehuwd met Pietertje Vriend, weduwe van Nanne Groot, Pietersmanszn.
In het linker gedeelte, waar nu Piet Mantel en Trienke de Jong wonen, woonden Klaas en Marie, daarna zoon Heert en Grietje Groot. Aan de andere kant Jantje en Jacob. Zij hebben daar het langst gewoond.
Na hun Jaap Groen en Trijntje Brouwer.
Op de ansicht zien we, rechts Willem, links Marie Groen, zoon Wim, Klaas Mantel en zoon Heert. Achter het huis het zaad pakhuis van de firma Rood. Deze fa. we kennen het uit deel 1, huurde het van Willem.
Binnenin bevindt zich nog steeds de trap waarlangs de zware zakken op de rug naar de zolder afdeling getorst moesten worden.
Om de rug en de spieren enigzins te ontzien zijn de treden op zeer korte afstand van elkaar aangebracht maar was de drager langer onderweg eer hij boven was.
Het pakhuisdak is later afgevlakt. Volgens Piet was men het steeds weer afwaaien van dakpannen op den duur zat. Een kijkje ter plekke toonde een verarming ten opzichte van wat deze ansicht ons laat zien. Niet alleen is de stenen dakkapel vervangen door een van hout, ook de schitterende omlijsting is verdwenen.
Lag dat nu aan de kwaliteit van het hout, of slecht onderhoud?
Wat de oorzaak ook geweest mag zijn, het feit ligt er, het komt niet meer terug. Jammer het stond zo mooi.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk