Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 111

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 111.

111.
1915. De Slibbert, de naam zegt het al, aangeslibt-aangespoeld buitengedijkt land. Toen eeuwen geleden een begin werd gemaakt met de aanleg van de West-Friese omringdijk, geschiedde dat waar het land het hoogst was. Alles handwerk met als enige krachtbron het paard. Veel lager gelegen delen werden indien de moeite waard zoals hier buitengedijkt en beschermd door z.g. poependijkjes. De smalle zwarte streep aan de horizon is zo'n dijkje.
Tijdens de wintermaanden en bij zware strom stonden dergelijke poldertjes blank. Deze opname zal zijn gemaakt in een periode van zware regenval. Zou het zeewater zijn wat we zien, dan zouden de koeien hier niet kunnen zijn dat is niet te drinken. Voor deze zwart-bonten zijn de omstandigheden slecht. Daar waar de soortgenoten de weelde van een grasland met bemaling hebben, liggen deze in het zompige gras geheel omringd door water te wachten op betere tijden. Reeds in 1928 wilde de heer van Oldenburgh, direkteur van het P.W.N. de mogelijkheid om van IJselmeerwater drinkwater te maken onderzoeken, waarna Andijk werd uitverkoren als winplaats. Hier bleek het water het schoonst. De volgende stap was de bouw van een kleine installatie (nabij de Ven) voor proefnemingen, de aanloop voor het nieuwe produkt.
In 1962 werd van het provinciebestuur goedkeuring ontvangen voor de bouw van de installatie, waarna in 1964 door de commissaris der koningin in N.H. mr. F.J. Kranenburg de eerste paal voor het nieuwe gebouw werd geslagen. Tevens werd er (met het oog op eventuele calamiteiten en slibbezinkingen) een 48 HA groot bassin aangelegd, voldoende voor een periode van 30 dagen.
In het najaar was de waterfabriek met een capaciteit van 20 miljoen m3 per jaar gereed en kon het water via een 18 km lange betonnen buis (fabrikaat Bonna) met een doorsnede van 1000 mm naar de reinwaterkelders te Hoorn worden vertransporteerd. In deze kelders waar ook de aansluiting van het pompstation Bergen werd aangebracht, kon zonodig (wat ook gebleken is) het water worden bijgemengd. Na de voltooing van deze indrukwekkende werken zijn er transportleidingen aangelegd richting Purmerend-Zaanstreek waardoor ook daar water uit Andijk kon worden geleverd. De ingebruikname van de waterfabriek betekende tevens het einde van een periode van dreigend tekort aan drinkwater. Het jaar daarvoor was men al genoodzaakt 20 miljoen m3 duinwaterreserve aan te spreken toen bleek dat de 30 miljoen (uit de lek en duinen) voor het in aantal toenemend deel van de bevolking boven het Noordzeekanaal net aan voldoende was.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk