Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 114

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 114.

114.
Stolpboerderij aan het Kerkeveld waar als laatste Sinneke van Zanten, Annezn. heeft gewoond, enkele jaren daarvoor nog met zijn moeder Boukje.
Om te weten waar dit bouwwerk heeft gestaan gaan we eerst naar de Knokkel en nemen daar de afslag naar de Veilingweg, aangelegd tijdens de verkaveling. Daar, ongeveer halverwege vóór de afslag naar de Rikkert en over de Hogesluissloot, heeft het gestaan.
In de vorige eeuw werd het bewoond door Klaas Bakker en Antje Kooiman, grootouders van Klaas die aan de Rikkert nr. 4 woont. Het stel verhuisde omstreeks 1880 naar dat adres.
In de leeggekomen stolp vestigden zich toen keuterboertje-tuinder Jan Baas en Trijntje Sluis die het omstreeks 1920 verlieten en zich vestigden aan het Palingpad en vandaar naar het Koolhaaspad. Ze waren op leeftijd. Nieuwe gegadigden waren Anne van Zanten en Boukje Boersma met hun kinderen Auke en Sinneke. Zij kwamen van Friesland alwaar Anne het beroep centrifugist aan de melkfabriek “De Toekomst” te Workum vaarwel had gezegd.
Vóór de komst naar deze plek woonden zij ongeveer drie jaar aan de Lange Jammer, het zijstraatje aan het Kerkepad.
Waarschijnlijk is Anne, die zelf melkvee had, voor zijn zoon Auke de stimulator geweest om zelf (eerst melk te verkopen) een fabriekje op poten te zetten. (zie deel 2, pagina 90-91). Hij bezat immers de kennis van deze materie.
Op deze mooie winterfoto zien we dat de stolp al niet meer origineel is, het dubbele raam hoort er oorspronkelijk niet in thuis, zo ook de muurstenen.
Toch maakt het geheel, met z'n door de wind gebogen iepen een nostalgische indruk en het mag dan ook wel worden vermeld dat het jammer is dat het als oefenobjekt voor de brandweer roemloos ten onder is gegaan. Dat geschiedde omstreeks 1974 ten tijde van de verkaveling. We maken even gebruik van deze gelegenheid recht te zetten hetgeen op pagina 90 van deel 2 foutief is vermeld. Daar staat dat de echtgenote van Anne, Annet Naastepad is. Dat moet Boukje zijn. Annet is de echtgenote van Auke, Aukezn, wonende aan de Rikkert 10.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk